EFSA on julkaissut arvioinnin riskitekijöistä, jotka vaikuttavat kampylobakteerin esiintyvyyteen broilerissa

11.8.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn julkaisemassa raportissa arvioidaan riskitekijöitä, jotka vaikuttavat kampylobakteerien esiintymiseen broilerinruhoissa. Arviointi liittyy EU-jäsenmaissa vuonna 2008 toteutettuun kartoitukseen kampylobakteerin ja salmonellan esiintyvyydestä broileriteurastuserissä. Tuloksia tullaan käyttämään mm. arvioitaessa broilerinlihan merkitystä ihmisten kampylobakteeritartuntoissa.</p>

EFSAn arvioinnin mukaan tärkeimmät riskitekijät kampylobakteerin esiintymiselle broilerinruhoissa ovat kampylobakteerin esiintyminen broileriteurastuserän lintujen suolistossa, broilereiden korkea teurasikä, teurastus iltapäivällä ja teurastus heinä-syyskuussa, jolloin bakteeria esiintyy yleisimmin broilereiden suolistossa.

Raportin mukaan todennäköisyys broileriteurastuserän ruhojen saastumiseen kampylobakteerilla on 30-kertainen ja kampylobakteerien määrä ruhojen pinnalla on suurempi, kun teurastuserän broilereitten suolistossa todetaan kampylobakteeria. Kampylobakteerilla saastuneita broilerinruhoja esiintyi kuitenkin myös sellaisissa teurastuserissä, joissa bakteeria ei todettu broilereiden suolistosta, mikä viittaa puutteelliseen teurastushygieniaan. Teurashygienia liittyy myös siihen, että saastumisen todennäköisyys oli suurempi ilta- kuin aamupäivällä teurastettujen broilereiden ruhoissa. Eri teurastamoiden sekä eri jäsenmaiden välillä oli suuria eroja teurastushygieniassa.

Vuosittain Suomessa kasvatetaan kulutukseen yli 50 milj. broileria, jotka teurastetaan keskimäärin viiden viikon ikäisinä. Suomessa kulutetusta broilerinlihasta vain alle 10 % on muualla kuin kotimaassa tuotettua. Kampylobakteerin esiintymistä suomalaisessa siipikarjassa on seurattu järjestelmällisesti vuodesta 2004 osana teurastamojen omavalvontaa. Ohjelma edellyttää kampylobakteerien tutkimista jokaisen teurastuserän suolinäytteistä toukokuun alusta lokakuun loppuun ja erillisen suunnitelman mukaan otetuista näytteistä marraskuusta toukokuuhun. Ohjelman puitteissa kampylobakteeria on todettu broilereiden suolinäytteissä keskimäärin 6,5 %:ssa teurastuseristä kesä-lokakuun välisenä aikana. Korkeimmillaan esiintyvyys broileriteurastuserissä on ollut heinä-elokuussa. Suomessa kampylobakteerin esiintyvyys broilereissa on EU:n matalimpia.

EFSAn arvio (EFSA)

EFSAn aikaisemmin raportoimat kartoitustulokset (EFSA)

Broilereiden kampylobakteeriseurannasta Suomessa

Lisätietoja:
Tutkija Marjaana Hakkinen, p. 0400 287 417

 

Aihealueet: