EFSA on julkaissut lausunnon laktoosin raja-arvoista laktoosi-intoleranssissa ja galaktosemiassa

27.9.2010

<p>Lausunnossa todetaan, että elintarvikkeiden laktoosipitoisuudelle ei voida asettaa yhtä raja-arvoa, koska laktoosin sietokyky vaihtelee erittäin paljon henkilöillä, joilla on laktoosin imeytymishäiriö. Tieteellisessä kirjallisuudessa laktoosi-intoleranteilla on kuvattu oireita alle 6 gramman laktoosimäärillä. EFSAn lausunnon mukaan suurin osa laktoosi-intoleranteista sietää 12 gramman kerta-annoksen laktoosia ilman oireita tai vähäisin oirein. Kerta-annoksena 50 grammaa laktoosia aiheuttaa oireita valtaosalla laktoosi-intoleranteista, monella heistä merkittävästi haittaavia oireita. Lasillisessa (2 dl) maitoa on 10 g laktoosia ja vastaavassa määrässä vähälaktoosista maitoa 2 g laktoosia.</p>

EU:ssa ei ole yhteistä, laktoosittomia ja vähälaktoosisia elintarvikkeita koskevaa yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Suomi on jo pitkään aktiivisesti toiminut sen puolesta, että asiasta säädettäisiin EU:ssa. Nykytilanteessa laktoosipitoisuuden raja-arvot laktoosittomissa ja vähälaktoosisissa elintarvikkeissa vaihtelevat eri jäsenmaissa. Suomessa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa on jo pitkään käytetty laktoosipitoisuuden raja-arvona laktoosittomissa elintarvikkeissa 10 mg/100g ja vähälaktoosisissa elintarvikkeissa 1 g/100 g. Suomessa vähälaktoosisten ja laktoosittomien maitovalmisteiden valikoima on maailman laajimpia.

EU:n erityisruokavaliovalmistedirektiivin (2009/39/EY) kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä ja komission esitystä uudeksi lainsäädännöksi odotetaan syksyn aikana. Nyt julkaistua lausuntoa tullaan hyödyntämään tässä lainsäädäntötyössä.

EFSAn lausunto: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1777.htm

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila, p. 020 77 24290, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: