EFSA on julkaissut listan artiklan 13 terveysväitteiden arvioinnin aikataulusta

23.1.2009

<div>Euroopan komission tulee julkaista toiminnallisten terveysväitteiden (ns. artiklan 13 terveysväitteiden) lista ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaan tammikuussa 2010. Tätä ennen on Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn määrä käydä läpi terveysväitteiden taustalla oleva tieteellinen näyttö. </div>

Tähän mennessä EFSA on vastaanottanut komissiolta yhteensä 4 185 terveysväitekirjausta. Jokainen kirjaus pitää sisällään elintarvikekomponentin, terveyssuhteen ja esimerkkejä väitteen sanamuodosta. EFSA on tarkastellut väitteitä ja antanut niiden arvioinnille aikataulun. Lista on julkaistu Access-tietokannan muodossa.

Kaikille väitteille EFSA ei ole pystynyt antamaan arviointiaikataulua väitettä koskevien puutteellisten tietojen, väitteen sanamuodon epäselvyyden tai liiallisen yleisyyden takia tai jos väite ei ole englanninkielinen. Myös epäselvyys siitä, kuuluuko väite toiminnallisten terveysväitteiden määritelmän piiriin, on estänyt arviointiaikataulun antamisen. Väitteet, joilta aikataulu puuttuu, on merkitty EFSAn julkaisemaan listaan palautussyytä koskevin numeroin 1-6. EFSA palauttaa nämä väitteet takaisin komissiolle väitteen selkiyttämistä, kääntämistä tai lisätietojen pyytämistä varten.

Syyt, jonka vuoksi EFSA palauttaa väitteen ovat:
1. Väitteen kuuluminen artiklan 13 terveysväitteiden määritelmän piiriin tulee selvittää (esim. väitteet, jotka viittaavat sairauden riskin vähentämiseen, lasten kasvuun ja kehitykseen sekä lääkkeelliset väitteet).
2. Väite kuvaa vaikutusta yleiseen hyvinvointiin, jossa terveyssuhde ei ole selkeä (esim. ”Yhdiste X:n lisäsaanti ylläpitää elinvoimaisuutta vanhenemisessa”).
3. Väite on liian epäselvä tai siinä esitetty vaikutus ei ole selkeä/mitattavissa oleva. (esim. yhdiste X ja ”energisyys ja elinvoimaisuus”, ehdotettu sanamuoto: ”Yhdiste X on tärkeä ylläpitämään energisyyttä ja elinvoimaisuutta”).
4. Elintarvike, josta väite esitetään, ei ole riittävästi kuvattu tai väitteen käytön edellytykset eivät ole riittävän tarkasti määritetty.
5. Väite, joka koskee yhdistelmäainesosia, joita ei ole riittävän tarkasti määritelty.
6. Väite ei ole englanninkielinen. Muut kuin englanninkieliset väitteet EFSA lähettää takaisin kääntämistä varten.

Evira kehottaa suomalaisia toimijoita, jotka ovat toimittaneet väitteitä arvioitavaksi, käymään läpi EFSAn julkaiseman listan omien väitteiden osalta ja varautumaan määräaikaan mennessä toimittamaan omasta väitteestä mahdollisesti pyydettäviä lisätietoja. Kaikki tiedot toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön kautta komissiolle, ei suoraan EFSAlle. Tarkempia tietoja määräajasta ja muista ohjeista annetaan 16.2.2009 pidetyn komission terveysväiteasiantuntijoiden kokouksen jälkeen.

EFSAn lista artiklan 13 väitteistä löytyy www-osoitteesta http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_article13.htm  

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 2786
ylitarkastaja Sari Sippola, Evira. p. 020 772 4283
Aihealueet: