EFSA on julkaissut muovien kierrätysprosessien turvallisuusarvioinnin hakemista koskevat ohjeet

14.7.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut ohjeet, jotka koskevat elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien muoviraaka-aineiden kierrätysprosessien turvallisuusarvioinnin hakemista. Hakemus toimitetaan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. </div>

Komission asetus (EY) N:o 282/2008 edellyttää, että elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet saa hankkia vain sellaisista kierrätysprosesseista, joiden turvallisuuden EFSA on arvioinut ja jotka on hyväksytty ko. asetuksen mukaisesti. EFSA arvioi mekaanisen kierrätyksen turvallisuutta ja tuotantomenetelmiä, joissa kerätyt muovit on murskattu pieniksi osiksi, puhdistettu ja prosessoitu uudeksi materiaaliksi.

Uuden menettelyn tarkoituksena on estää elintarvikkeen saastuminen pakkauksesta mahdollisesti siirtyvillä kemikaaleilla. Mekaanisessa kierrätyksessä käytetyt muovit voivat olla sellaisten kemikaalien saastuttamia, jotka eivät sovellu elintarvikeprosesseihin. EFSA ottaa turvallisuusarvioinnissaan huomioon muoviraaka-aineen laadun, muovin puhdistusprosessin tehokkuuden ja kierrätysmuovin käyttämisen.

Toimijoiden on tehtävä hakemus kierrätysprosessin hyväksymisestä vuoden 2009 loppuun mennessä. EFSAn arvioitua hakemuksissa esitettyjen kierrätysprosessien turvallisuuden, hakemukset siirtyvät komission hyväksymiskäsittelyyn. Komissio pitää rekisteriä sekä jätetyistä hyväksymishakemuksista että hyväksytyistä kierrätysprosesseista.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Pirkko Kostamo, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi
puh. 020 77 24236

Ohjeet englanniksi EFSAn internetsivuilla:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178717811398.htm

Komission asetus (EY) N:o 282/2008:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:086:0009:0018:EN:PDF


Aihealueet: