EFSA on julkaissut yhteenvedon jäsenmaiden toteuttamien vierasainevalvontaohjelmien vuoden 2009 tuloksista, jotka koskevat eläinlääkkeiden ja muiden aineiden jäämiä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

25.5.2011

<p>Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA on julkaissut nyt toisen kerran yhteenvedon EU:n jäsenmaiden vierasainevalvontaohjelmien tuloksista Euroopan komission kokoamien tietojen perusteella. Aikaisempina vuosina Euroopan komissio on julkaissut vastaavat vuosittain toteutettavan valvonnan tulokset kotisivuillaan. Mukana on vuotta 2009 koskevat tiedot myös Suomen osalta.</p>

Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa kansallista vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan kaikissa EU:n jäsenmaissa Euroopan yhteisön lainsäädännön (neuvoston direktiivi 93/23/EY) vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristökontaminanttien esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa.

Koko EU:n alueella 27 jäsenmaassa on tutkittu yhteensä yli 760 000 näytettä. Kohdennetusti otetuista näytteistä oli määräystenvastaisia yhteensä 0,32 prosenttia, mikä vastaa edellisten vuosien tasoa. Yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty raportissa.

Suomessa toteutetussa vierasainevalvontaohjelmassa tutkittiin vuonna 2009 yhteensä noin 4100 näytettä, jotka oli otettu elävistä eläimistä ja eläimistä saatavista elintarvikkeista (liha, kala, maito, kananmuna ja hunaja). Ainoastaan kaksi näytettä oli määräystenvastaisia, koska ne sisälsivät vähäisen määrän loistautien ehkäisyyn käytettävien kokkidiostaattien jäämiä. Riistaeläinten sisäelimet sisälsivät raskasmetalleja kuten aikaisempinakin vuosina.

Valvontaohjelman tulokset ovat samaa tasoa kuin aikaisempinakin vuosina ja ne osoittavat sen, että Suomessa tuotetuissa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa esiintyy lääkejäämiä tai muita vieraita aineita vain yksittäisissä tapauksissa. Hormonien tai muiden kiellettyjen kasvua edistävien aineiden jäämiä ei todettu lainkaan.

EFSAn raportti (EFSA)

Valvontaraportti: Eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva vierasainevalvontaohjelma (pdf, 50 kt) (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kaija-Leena Saraste p. 020 77 24241, 050 3868 424

Aihealueet: