EFSA päivitti tieteellisen mielipiteen listeriasta

24.1.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn biologisia vaaroja k&auml;sittelev&auml; tieteellinen paneeli (BIOHAZ) suosittelee listeriariskin pienent&auml;miseksi toimenpiteiden kohdistamista sek&auml; tuotteiden tuotantovaiheeseen ett&auml; niiden s&auml;ilytykseen kotona. Listerian suhteen riskielintarvikkeita ovat sellaisenaan sy&ouml;t&auml;v&auml;t elintarvikkeet, joilla on pitk&auml; myyntiaika ja joissa listeriaa voi esiinty&auml;. T&auml;llaisia tuotteita ovat esim. tyhji&ouml;pakatut kylm&auml;savu- ja graavikala, ja past&ouml;roimattomasta maidosta valmistetut juustot. Yhteis&ouml;lains&auml;&auml;d&auml;nn&ouml;ss&auml; on asetettu listerialle raja-arvo, jota sellaisenaan sy&ouml;t&auml;v&auml;t elintarvikkeet eiv&auml;t saa ylitt&auml;&auml; tuotteen myyntiaikana. Paneeli toteaa, ett&auml; useimmat listerioositapaukset ovat liittyneet elintarvikkeisiin, jotka ovat huomattavasti ylitt&auml;neet t&auml;m&auml;n raja-arvon.</div>

Listeriariskiä voidaan parhaiten torjua elintarviketeollisuudessa kiinnittämällä huomiota sellaisenaan syötävien elintarvikkeiden raaka-aineiden laatuun, hyviin valmistustapoihin, pakkaamiseen ja varastointilämpötiloihin. Tuotteiden myyntiaika on oltava riittävän lyhyt, niin että listeria ei myyntiaikana lisäänny yli säädetyn raja-arvon. Kylmäketju ei saa katketa valmistuksen, kuljetuksen tai myynnin aikana.

Kuluttajien tulisi osaltaan huolehtia sellaisenaan syötävien ruokien säilytyksestä kotona oikeissa lämpötiloissa ja huomioida ruokien päiväysmerkinnät. Oikeilla ruoanvalmistustavoilla, hyvällä hygienialla, riittävän alhaisella säilytyslämpötilalla sekä viimeisen käyttöpäivän noudattamisella on suuri merkitys listerian samoin kuin muiden ruokamyrkytysten torjumisessa.

Listeria monocytogenes on yleinen ns. ympäristöbakteeri. Sitä voi esiintyä pastöroimattomassa maidossa ja maitotuotteissa, raa’assa lihassa, kalassa, äyriäisissä sekä vihanneksissa. Terveet henkilöt eivät yleensä sairastu, mutta raskaana oleville naisille ja vastasyntyneille, vanhuksille sekä henkilöille, joiden vastuskyky on sairauden vuoksi heikentynyt, listerioosi voi olla vaarallinen. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulee välttää riskielintarvikkeiden nauttimista.

Ohje löytyy EFSAn internetsivuilta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178680093176.htm

Lisätietoa listeriasta löytyy Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/ruokamyrkytykset/
ruokamyrkytyksi___aiheuttavat_mikrobit/listeria/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Niskanen, p. 050 386 8421
johtaja Maija Hatakka, p. 040 835 9810
mikrobiologi Tuula Johansson, p. 020 77 24472

Aihealueet: