EFSA sai valmiiksi arvionsa toiminnallisista terveysväitteistä

28.7.2011

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut kuudennen ja samalla viimeisen erän toiminnallisten terveysväitteiden arvioista. Näin EFSA sai valmiiksi yli kolmen vuoden urakan, jonka aikana se arvioi 2758 elimistön normaaliin toimintaan, laihduttamiseen ja painon hallintaan, psykologisiin toimintoihin tai käyttäytymiseen liittyvän terveysväitteen tieteelliset perusteet.</p>

EFSAn tieteellisten arviointien valmistuttua Euroopan komissio ja EU-jäsenmaat valmistelevat yhdessä listan hyväksyttävistä terveysväitteistä, joita voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa. Listan arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 alussa. Vain joka viides terveysväite on saanut EFSA:lta positiivisen lausunnon ja niitä voitaneen jatkossakin käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.

Terveysväitteet, jotka eivät tämän hetkisen tiedon valossa ole paikkansapitäviä, päätynevät hylättävien väitteiden listalle. Hylätyille terveysväitteille annetaan 6 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa väite on poistettava elintarvikepakkauksista, mainoksista ja muusta materiaalista.

Vaikka toiminnallisten terveysväitteiden arviointi valmistui, jatkuu terveysväitteiden arviointi EFSAssa muilta osin. Kasviperäisiä aineita koskevat terveysväitehakemukset on erotettu muista hakemuksista, ja niiden arviointi jatkuu EFSAssa komission ohjeiden valmistuttua. Elintarvikealan toimijat voivat myös edelleen lähettää lasten kasvuun ja kehitykseen, sairauden riskitekijöihin sekä muuhun uuteen tieteelliseen tietoon liittyviä terveysväitehakemuksiaan arvioitavaksi.

Evira muistuttaa, että elintarvikealan toimijoilla on 30.9.2011 asti mahdollisuus toimittaa lisätietoja ns. harmaan listan väitteille.

Lue koko EFSAn lausunto terveysväitehakemuksista (englanniksi)

Lisätietoja ravitsemus- ja terveysväitteistä: Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Pakkausmerkinnät > Ravitsemus- ja terveysväitteet > Terveysväitteet > Harmaa lista

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marjo Misikangas, p. 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
ylitarkastaja Kaisa Kukkonen, p. 020 77 24520, kaisa.kukkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: