EFSA selvittää siipikarjan ruhojen dekontaminaatiota teurastamoissa

23.6.2008

<div>Dekontaminaatiolla tarkoitetaan kemiallisten aineiden k&auml;ytt&ouml;&auml; teurastuksen yhteydess&auml; v&auml;hent&auml;m&auml;&auml;n mikrobien aiheuttamaa saastumista ruhojen pinnalla. EU:n lains&auml;&auml;d&auml;nt&ouml; (asetus 853/2004) sallii periaatteessa dekontaminaatiok&auml;sittelyn, mutta siihen k&auml;ytett&auml;vi&auml; aineita ei ole EU:n alueella hyv&auml;ksytty. Menetelm&auml; on kuitenkin k&auml;yt&ouml;ss&auml; useissa EU:n ulkopuolisissa maissa, joissa sit&auml; k&auml;ytet&auml;&auml;n jopa korvaamaan muuten vaatimattomampi hygieniataso.</div>

Dekontaminaatioon käytettävien aineiden käytön edellytyksenä on, että tieteellisesti voidaan osoittaa aineen ja menetelmän olevan turvallinen ja tehokas. Tutkitun tiedon ja toimintaohjeiden puuttuessa EU:ssa ei toistaiseksi ole myönnetty lupaa myydä dekontaminaatiokäsiteltyä siipikarjanlihaa.  EU:n alueella hygieniavaatimus nähdään yleisesti siten, että myytävän tuoreen siipikarjanlihan tulee olla tuotettu niin hygienisesti, että ruhon puhdistukseen riittää pelkästään vesi.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on aiemmin tutkinut EU:n komission pyynnöstä neljän desinfiointiaineen (kloriinidioksidi, hapan natriumkloriitti, trinatriumfosfaatti ja peroksihapot) tehokkuutta ja turvallisuutta erityisesti kampylobakteeri- ja salmonellabakteerisaastutuksen vähentämiseen. Tutkimuksissa ei havaittu, että nämä aineet lisäisivät mikrobien vastustuskykyä tutkittuja tai muita antimikrobisia aineita kohtaan. Tehotutkimuksia on kuitenkin tehty vain peroksihapoista, ja nämäkin tutkimusaineistot ovat niin puutteellisia, että niiden perusteella EFSA ei pystynyt tekemään johtopäätöstä peroksihappojen vaikutuksesta tautia aiheuttaviin bakteereihin. On kuitenkin niin, että jos ruho on hyvin saastunut, puhdistus ei merkittävästi vähennä kuluttajaan kohdistuvaa terveysriskiä.

EU:n komission pyynnöstä EFSA tekee toimijoille ohjetta, miten he voivat itse, hakiessaan hyväksyntää desinfektioaineiden tai -menetelmien käytölle, arvioida aineiden turvallisuutta ja tehokkuutta sekä mahdollista vaikutusta mikrobilääkeresistenssin lisääntymiseen. Tätä ohjetta EFSA tekee tiiviissä yhteistyössä yhteisön mikrobilääkeresistenssi- vertailulaboratorion kanssa.

Lisätietoa asiasta EFSAn internetsivulla:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/KeyTopics/efsa_locale-1178620753812_Decontaminationofcarcasses.htm

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina-Riitta Seppälä, p. 020 77 24004, 040 486 0021
johtaja Maija Hatakka, p. 020 77 24246, 040 835 9810

Aihealueet: