EFSAlta lausunto BSE-seurantatutkimuksissa noudatettavista ikärajoista

17.7.2008

<div>Euroopan komissio on pyytänyt EFSAlta asiantuntijalausuntoa siitä, voidaanko BSE-seurantatutkimuksien ikärajoja nostaa nykyisin käytössä olevista vanhoissa EU-jäsenmaissa (EU-15). Voimassa olevan EY-lainsäädännön mukaan kaikista yli 30 kk:n ikäisistä terveenä teurastettavista nautaeläimistä on teurastuksen yhteydessä otettava näyte BSE-taudin varalta. Myös kaikki yli 24 kk:n ikäiset hätä- tai sairasteurastettavat samoin kuin itsestään kuolleet naudat (nk. riskieläimet) on tutkittava. </div>

EFSA on lausunnossaan arvioinut tutkimusikärajojen nostamisen mahdollisesti aiheuttamaa vaikutusta sille, että BSE-tapauksia jäisi havaitsematta. Lausunnossa todetaan, että nostettaessa terveiden tai jopa riskieläinten tutkimusikärajoja nykyisistä 36 - 48 kk:een, korkeintaan yksi BSE-tapaus vuosittain jäisi havaitsematta EU – alueella.

EFSA toteaa myös, että BSE-epidemia vanhoissa jäsenmaissa on vuoden 2001 jälkeen merkittävästi ja jatkuvasti laantunut. Vuonna 2001 BSE-tapauksia todettiin näissä 15 maassa yhteensä 2 164, kun viime vuonna tapauksia oli enää 149. Yhteensä näinä vuosina tehtiin n. 65 miljoonaa analyysiä. Vuonna 2007 ei yhtään BSE-tapausta todettu seuraavissa jäsenmaissa: Suomi, Ruotsi, Tanska, Belgia, Luxembourg ja Kreikka.

Merkittävimmät toimenpiteet eläinten ja kuluttajien BSE- riskin vähentämiseksi ja epidemian hallitsemiseksi ovat olleet lihaluujauhon käytön kieltäminen elintarviketuotantoeläinten rehuksi sekä nk. riskimateriaalin poistaminen nautojen, lampaiden ja vuohien teurastuksen yhteydessä.

Komissio on pyytänyt niitä jäsenmaita, jotka haluavat nostaa tutkimusikärajoja nykyisistä, toimittamaan hakemuksensa arvioitavaksi komissiolle 1.9. 2008 mennessä. Sovellettavista ikärajoista tullaan sopimaan yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa. Tavoitteena on, että hakemukset voitaisiin käsitellä syksyn aikana ja uudet ikärajat ottaa käyttöön 1.1.2009 alkaen. Myös Suomi tulee toimittamaan oman hakemuksensa arvioitavaksi.

Maailman eläintautijärjestö (OIE) arvioi tämän vuoden toukokuussa Suomeen liittyvän BSE-riskin mitättömäksi.

EFSAn BIOHAZ (Biological Hazard Panel) – lautakunnan arvioinnin tulo ja lausunto on julkaistu EFSAn internetsivuilla 17.7.2008:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720722535.htm

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720721578.htm

Lisätietoja:
pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, Elintarviketurvallisuusvirasto, puh.020 77 24 000, 0400 291 910
eläinlääkintöylitarkastaja, Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, puh. (09) 1605 2433, 040 719 3259


Aihealueet: