EFSAlta lausunto TSE-tautiin (tarttuva spongiforminen enkefalopatia) sairastuneista lammas- ja vuohikatraista peräisin olevien nuorten eläinten käytöstä ravinnoksi

17.7.2008

<div>Euroopan komissio on pyytänyt EFSAlta asiantuntijalausuntoa siitä, voidaanko sellaisilta tiloilta, joilla on todettu TSE-tartunta (klassinen scrapie) toimittaa 3- 6 kk:n ikäisiä karitsoita tai kilejä teurastettavaksi ihmisravinnoksi. Voimassa olevan EY-lainsäädännön mukaan kaikki scrapie-tautia sairastavat eläimet tilalla on hävitettävä.</div>

Myös kaikki näiden eläinten vanhemmat ja viimeiset jälkeläiset samoin kuin muut tilalla olevat lampaat ja vuohet on lopetettava eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeus on myönnetty mm. alle 3 kk:n ikäisten lampaiden ja vuohien toimittamiseksi teurastettavaksi.

Scrapie-tartunnan ei ole todettu tarttuvan ihmisiin. EFSAn BIOHAZ (Biological Hazard Panel) – lautakunnan arvioinnin tulo ja lausunto on julkaistu EFSAn internet-sivuilla:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178720554175.htm.
Lautakunnan mukaan käytettävissä olevan aineiston perusteella ei voi antaa lausuntoa eikä lainsäädäntöä siten ole toistaiseksi syytä muuttaa.


Aihealueet: