EFSAlta suositus ravintosisältöprofiileiden asettamisesta elintarvikkeille

28.2.2008

<div>EFSA on antanut suosituksen ravintosis&auml;lt&ouml;profiileiden asettamisesta elintarvikkeille. Ravintosis&auml;lt&ouml;profiloinnilla tarkoitetaan elintarvikkeiden luokittelua niiden ravitsemuksellisen koostumuksen mukaan. Luokittelua tarvitaan, koska tulevaisuudessa vain sellaisille elintarvikkeille saa esitt&auml;&auml; ravitsemus- ja terveysv&auml;itteit&auml;, jotka t&auml;ytt&auml;v&auml;t ravintosis&auml;lt&ouml;profiileille asetetut kriteerit. </div>

Vaatimuksen asettaa uusi yhteisötason asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteistä, jonka soveltaminen alkoi 1.7.2007. Vaatimuksen tavoitteena on välttää sellaiset tilanteet, joissa ravitsemus- ja terveysväitteillä peitettäisiin elintarvikkeen epäedullinen ravitsemuksellinen koostumus. Tämä voisi johtaa kuluttajaa harhaan hänen pyrkiessään tekemään tasapainoisen ruokavalion mukaisia terveellisiä valintoja. Euroopan komissio on kysynyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta EFSAlta tieteellistä kantaa ravintosisältöprofiilien muodostamiseen.

EFSAn ravitsemuksellisen tiedelautakunnan antaman lausunnon mukaan ravintosisältöprofiilien asettamisessa on tärkeintä pohtia elintarvikkeen todennäköisyyttä vaikuttaa haitallisesti ruokavalion ravitsemukselliseen tasapainoon. Lisäksi eri elintarvikeryhmien ravitsemuksellinen merkitys ruokavaliossa tulisi huomioida ja asetettujen kriteereiden olisi oltava yhdenmukaisia yleisten ravitsemussuositusten kanssa.

EFSAn mukaan ravintosisältöprofiiliin tulisi valita sellaiset keskeiset ravintoaineet, joilla on kansanterveydellistä merkitystä eurooppalaiselle väestölle. Tällaisia ravintoaineita ovat tyydyttynyt rasva, natrium, ravintokuitu ja tyydyttymätön rasva, joiden saanti ei yleensä vastaa ravitsemussuosituksia. Joidenkin elintarvikeryhmien osalta myös transrasvahapot, kokonaissokeripitoisuus, energiatiheys ja kokonaisrasvapitoisuus pitäisi huomioida. Lautakunnan mukaan on kuitenkin tärkeää, etteivät asetettavat profiilit ole liian monimutkaisia.

EFSA katsoo, että kaikille elintarvikkeille tulee asettaa sama ravintosisältöprofiili. Kuitenkin sellaisten elintarvikeryhmien osalta tulisi joustaa, joilla on tärkeä rooli väestöryhmien ruokavaliossa, jotta myös niistä voitaisiin esittää väitteitä. Tällaisia elintarvikeryhmiä ovat mm. kasviöljyt, levitettävät rasvat, maitotuotteet, vilja ja viljavalmisteet, hedelmät, vihannekset ja niistä valmistetut tuotteet, liha ja lihavalmisteet, kala ja kalavalmisteet ja alkoholittomat juomat. Esimerkiksi vaikka kasviöljyt sisältävät 100 % rasvaa, sisältävät ne myös paljon yksin- ja moninkertaisesti tyydyttymättömiä rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä monipuolisessa ruokavaliossa. Poikkeuksen nojalla myös kasviöljyistä voisi esittää väitteitä.

EFSA jatkaa ravintosisältöprofiileiden asettamiseen liittyvää työtä testausmenetelmän kehittämisellä. Profiilivaihtoehtojen toimivuutta on tarkoitus testata yhteistyössä teollisuuden ja jäsenmaiden kanssa kootun elintarviketietokannan avulla. Viimeistään 19.1.2009 mennessä komission tulee vahvistaa ravintosisältöprofiilit. Elintarvikkeita, joista esitetään väitteitä, mutta jotka eivät vastaa asetettuja profiileja, saa pitää kaupan 24 kuukauden ajan profiileiden hyväksymisen jälkeen.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689508718.htm
EFSAn ravitsemuksellisen tiedelautakunnan lausunto:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689506673.htm

Lisätietoa terveysväitteistä on Eviran internetsivulla:
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Terveysväitteet
Lisätietoa ravitsemusväitteistä  on Eviran internetsivulla:
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Pakkausmerkinnät > Ravitsemusväitteet

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Sippola, p. 020 77 24283, 050 386 8430

Aihealueet: