EFSAlta yhteenveto eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevien vierasainevalvontaohjelmien tuloksista

20.4.2010

<p>Euroopan elintarvikeviranomainen EFSA on julkaissut nyt ensimmäisen kerran yhteenvedon EU:n jäsenmaiden vierasainevalvontaohjelmien tuloksista vuodelta 2008 Euroopan komission kokoamien tietojen perusteella. Aikaisempina vuosina Euroopan komissio on julkaissut vastaavat vuosittain toteutettavan valvonnan tulokset kotisivuillaan. Mukana on tietoja myös Suomen osalta.</p>

Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevaa kansallista vierasainevalvontaohjelmaa toteutetaan kaikissa EU:n jäsenmaissa Euroopan yhteisön lainsäädännön (neuvoston direktiivi 93/23/EY) vaatimuksesta. Sen tavoitteena on valvoa, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Ohjelmassa seurataan myös ympäristökontaminanttien esiintymistä ja pitoisuuksia elintarvikkeissa.

Koko EU:n alueella 27 jäsenmaassa on tutkittu yhteensä yli 750 000 näytettä, joista määräystenvastaisia näytteitä oli yhteensä 0,29 prosenttia. Yksityiskohtaisemmat tiedot on esitetty raportissa.

Suomessa toteutetussa vierasainevalvontaohjelmassa tutkittiin vuonna 2008 yhteensä noin 4300 näytettä, jotka oli otettu elävistä eläimistä ja eläimistä saatavista elintarvikkeista (liha, kala, maito, kananmuna ja hunaja). Ainoastaan yksi näyte oli määräystenvastainen sen sisältämän vähäisen mikrobilääkejäämän vuoksi. Riistaeläinten sisäelimet sisälsivät raskasmetalleja kuten aikaisempinakin vuosina.

Valvontaohjelman tulokset ovat samaa tasoa kuin aikaisempinakin vuosina ja ne osoittavat, ettei Suomessa tuotetuissa elintarvikkeissa esiinny kiellettyjen aineiden tai eläinlääkkeiden jäämiä.

EFSAn raportti:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/datex100419.htm  

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kaija-Leena Saraste p. 020 77 24241, 050 3868 424

 

Aihealueet: