EFSAn lausunnot neljästä elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetusta muuntogeenisestä maissista julkaistu

7.4.2006

<div>EFSA on julkaissut lausunnot neljästä elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetusta muuntogeenisestä maissista. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kommentteja.</div>

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut neljän muuntogeenisen hybridimaissin (maissi NK 603 x MON 810, maissi MON 863 x MON 810 x NK 603, maissi MON 863 x NK 603, maissi MON 863 x MON 810) turvallisuuden.

Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään esittää huomioitansa lausunnoista 30 päivän ajan eli 2.5.2006 saakka osoitteessa http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

EFSA on lausunnoissaan todennut, että näillä hybridimaisseilla ei ole esitetyissä käyttötarkoituksissa haitallisia vaikutuksia ihmisten eikä eläinten terveyteen taikka ympäristöön. Analyysimenetelmät on validoitu ja sertifioitua vertailumateriaalia on saatavilla. Muut tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaiset.

Lausunnot on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internet-sivulla http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/catindex_en.html

Lisätietoja muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista ja EFSAn lausuntojen epäviralliset suomenkieliset käännökset löytyvät KTTK:n internet-sivuilta http://www.kttk.fi

Aihealueet: