EFSAn lausunto elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetusta muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 julkaistu - yleisöllä on mahdollisuus esittää kommentteja

16.11.2006

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen amylopektiiniperunan EH92-527-1 turvallisuuden muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään esittää EU:n komissiolle huomioita lausunnosta 30 päivän ajan eli 9.12.2006 saakka. </div>

Kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm 

EFSAn lausunto 10.11.2006:

Muuntogeeniselle perunalle EH92-527-1 on haettu hyväksyntää elintarvikkeena ja rehuna, sitä sisältäville elintarvikkeille ja rehuille sekä tuotteille, jotka koostuvat tai on tuotettu perunasta EH92-527-1. Lupahakemus ei sisältänyt viljelyä. Muuntogeeninen peruna EH92-527-1 on kehitetty amylopektiinin tuottamiseen ja siinä on korkea amylopektiini/amyloosi suhde. Amylopektiinitärkkelysperunat käytetään etupäässä teknisiin non-food tuotteisiin (ei elintarvikkeisiin). Tärkkelyksen erottamisen sivutuotteita (esim. perunapulppa) käytetään muihin tarkoituksiin mukaan lukien eläinten rehut tai muihin tavanomaisiin non-food tarkoituksiin (esim. perunan solunesteen käyttö maaperän lannoittamiseen). Muuntogeenisiä perunan mukuloita ei ole tarkoitettu suoranaiseen elintarvikekäyttöön.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen gm-perunan markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä yleisön kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internet-sivulla http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/909.html, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

EFSAn lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on saatavissa Eviran internet-sivulla http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/ . Sivulla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Raili Laine, puh 020 77 25207
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

 

Aihealueet: