EFSAn lausunto elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetusta muuntogeenisestä sokerijuurikkaasta H7-1 julkaistu - yleisöllä mahdollisuus esittää arviosta kommentteja EU:n komissiolle

2.1.2007

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glyfosaattia kestävän H7-1 sokerijuurikkaan turvallisuuden muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Kansalaisilla on mahdollisuus esittää EU:n komissiolle huomioita lausunnosta 20.1.2007 saakka.</div>

Kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa: http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm
Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää omalla äidinkielellään.

EFSAn lausunto on julkaistu 20.12.2006

Muuntogeeniselle sokerijuurikkaalle H7-1 on haettu hyväksyntää siitä tuotetuille rehuille ja elintarvikkeille tai elintarvikkeiden ainesosille. Lupahakemus ei sisältänyt viljelyä. Muuntogeeninen sokerijuurikas H7-1 on kehitetty glyfosaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita kestäväksi.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen gm-sokerijuurikkaan markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä yleisön kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internet-sivulla, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja. http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/741.html

EFSAn lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internet-sivulla http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/. Sivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Raili Laine, p. 020 77 25207
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Aihealueet: