EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista 1507 x NK603 julkaistu

18.5.2006

<div>EFSAn lausunto elintarvike- ja rehukäyttöön tarkoitetusta muuntogeenisestä maissista 1507 x NK603 on julkaistu 12.5.2006. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kommentteja.</div>

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen hybridimaissin 1507 x NK603 turvallisuuden. Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään esittää EU:n komissiolle huomioitansa lausunnosta 30 päivän ajan eli 11.6.2006 saakka osoitteessa http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

EFSAn lausunto:

Maissille 1507 x NK 603 on haettu hyväksyntää elintarvike- ja rehukäyttöön sekä tuontiin ja prosessointiin (UK-2004-5). EFSAn lausunnossa todetaan geeniteknisesti muunnetusta maissista 1507 x NK 603 (yksilöllinen tunniste DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6), joka on vastuskykyinen tietyille tuholaisperhosten toukille ja kestää glyfosaatti- ja glufosinaattitorjunta-aineita, että tämä maissi ei ole haitallinen ihmisten eikä eläinten terveydelle eikä myöskään ympäristölle kyseessä olevassa käyttötarkoituksessa. Analyysimenetelmät on validoitu ja sertifioitua vertailumateriaalia on saatavilla. Muut tiedot ovat asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaiset.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internet-sivulla http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/650_en.html, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

Lisätietoja muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista ja EFSAn lausuntojen epäviralliset suomenkieliset käännökset löytyvät Eviran internet-sivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/ajankohtaista/

Aihealueet: