EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

7.1.2009

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen tuholaisperhosille vastustuskykyisen maissin MON89034 turvallisuuden. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään kommentoida lausuntoa Euroopan komissiolle 18.1.2009 saakka. </div>

Kansalaisten kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm, josta löytyy myös EFSAn lausunto kokonaisuudessaan. Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 18.12.2008

Muuntogeeniselle maissille on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen maissi MON89034 on kehitetty vastustuskykyiseksi tietyille perhostuholaisille.

Euroopan komissio tekee päätösehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tämän gm-maissin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit.

EFSAn tieteellisen lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Maissit.

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207


Aihealueet: