EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

1.12.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glyfosaattia ja glufosinaattia kestävän ja tuholaiskovakuoriaisille vastustuskykyisen maissin 59122 x NK603 turvallisuuden. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään kommentoida lausuntoa EU:n komissiolle 25.12.2008 saakka. </div>

Kansalaisten kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 25.11.2008

Muuntogeeniselle maissille on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen maissi 59122 x NK603 on kehitetty kestäväksi glyfosaattia ja glufosinaattia sisältäville rikkakasvien torjunta-aineille ja vastustuskykyiseksi tietyille kovakuoriaistuholaisille.

Euroopan komissio tekee päätösehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tämän gm-maissin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla osoitteessa http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDetailsRO.jsf

EFSAn sivuilla on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.
EFSAn tieteellisen lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Maissit.

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207


Aihealueet: