EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista on julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

11.10.2007

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut Euroopan parlamentin ja neuvoston muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti muuntogeenisen maissin GA21 turvallisuuden. Muuntogeeninen maissi GA21 on kehitetty kestäväksi glyfosaattia sisältäville rikkakasvien torjunta-aineille. Kansalaisilla on mahdollisuus esittää EU:n komissiolle huomioita EFSA:n lausunnosta 2.11.2007 saakka.</div>

Kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 2.10.2007

Muuntogeeniselle maissille GA21 on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen maissi GA21 on kehitetty kestäväksi glyfosaatille.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen tämän gm-maissin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620785956.htm

EFSAn lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/maissi_ga21.pdf

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine puh. 020 77 25207

 

 

Aihealueet: