EFSAn lausunto muuntogeenisestä maissista on julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

10.4.2007

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen tietyille hyönteisille vastuskykyisen maissin 59122 turvallisuuden muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Kansalaisilla on mahdollisuus esittää EU:n komissiolle huomioita lausunnosta 2.5.2007 saakka.</div>

Kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää omalla äidinkielellään.

EFSAn lausunto on julkaistu 30.3.2007
Muuntogeeniselle maissille 59122 on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin ja prosessointiin. Lupahakemus ei sisältänyt viljelyä. Muuntogeeninen maissi 59122 on kehitetty vastustuskykyiseksi tietyille kovakuoriaistuholaisille, mm. maissin juurikuoriaisen toukille sekä kestäväksi glufosinaattia sisältävälle herbisidille.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen tämän gm-maissin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivulla, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja. http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/809.html

EFSAn lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla http://www.evira.fi/portal/fi/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/efsa_lle_jatetyt_hakemukset/efsa_n_tieteelliset_lausunnot/. Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, p. 020 77 25207
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Aihealueet: