EFSAn lausunto muuntogeenisestä rapsista julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

10.3.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glufosinaattiammoniumia kest&auml;v&auml;n rapsin T45 turvallisuuden. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla &auml;idinkielell&auml;&auml;n kommentoida lausuntoa EU:n komissiolle 6.4.2008 saakka. </div>

Kansalaisten kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm
Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 5.3.2008

Muuntogeeniselle rapsille T45 on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen rapsi T45 on kehitetty kestäväksi glufosinaattiammoniumille, joka on rikkakasvien torjunta-aine.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tämän gm-rapsin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla osoitteessa http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620786239.htm

EFSAn sivuilla on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

EFSAn tieteellisen lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Rapsit .

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207

Aihealueet: