EFSAn lausunto muuntogeenisestä riisistä julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

7.12.2007

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glufosinaattia kestävän riisin LLRICE62 turvallisuuden. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään kommentoida lausuntoa EU:n komissiolle 30.12.2007 saakka. </div>

Kansalaisten kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm
Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi antaa omalla äidinkielellään.

EFSAn lausunto on julkaistu 30.11.2007

Muuntogeeniselle riisille LLRICE62 on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen riisi LLRICE62 on kehitetty kestäväksi glufosinaatille, joka on rikkakasviaine.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tämän gm-riisin markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla osoitteessa http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620784584.htm.

EFSAn sivuilla on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

EFSAn tieteellisen lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Riisihakemukset .

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207

Aihealueet: