EFSAn lausunto muuntogeenisestä soijasta julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

16.7.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glyfosaattia kestävä soijan MON89788 turvallisuuden. Kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään kommentoida lausuntoa EU:n komissiolle 11.8.2008 saakka. </div>

Kansalaisten kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 11.7.2008

Muuntogeeniselle soijalle on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen soija MON89788 on kehitetty kestäväksi glyfosaatille, joka on rikkakasvien torjunta-aine.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti tämän gm-soijan markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla osoitteessa http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620787358.htm

EFSAn sivuilla on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.
EFSAn tieteellisen lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Evira > Kasvintuotanto ja rehut > Rehut > GMO > EFSA:lle jätetyt hakemukset > Tietoa hakemuksista > Soijat .

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207


Aihealueet: