EFSAn lausunto muuntogeenisestä soijasta on julkaistu – kansalaisilla mahdollisuus kommentoida

15.8.2007

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut muuntogeenisen glufosinaattia sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita kestävän soijan A2704-12 turvallisuuden muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti. Kansalaisilla on mahdollisuus esittää EU:n komissiolle huomioita lausunnosta 10.9.2007 saakka.</div>

Kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Lomake on englanninkielinen, mutta kommentit voi jättää myös omalla äidinkielellä.

EFSAn lausunto on julkaistu 3.7.2007

Muuntogeeniselle soijalle A2704-12 on haettu hyväksyntää kaikkeen elintarvike- ja rehukäyttöön, tuontiin sekä prosessointiin, mutta ei viljelykäyttöön. Muuntogeeninen soija A2704-12 on kehitetty kestäväksi glufosinaatille.

EU:n komissio tekee päätösehdotuksen tämän gm-soijan markkinoille saattamisesta ottaen huomioon mm. EFSAn lausunnon sekä kansalaisten kommentit. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa EFSAn internetsivuilla, jossa on julkaistu myös lausuntoon liittyviä asiakirjoja.

http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gm_ff_applications/more_info/1062.html

EFSAn lausunnon epävirallinen suomenkielinen käännös on nähtävissä Eviran internetsivulla http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/rehut/gmo/soija_a2704-12.pdf

Eviran internetsivuilla on myös tietoa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen hyväksyntähakemuksista sekä hyväksyntämenettelystä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine puh. 020 77 25207

 

Aihealueet: