EFSAn lausuntoluonnos muuhun kuin elintarvike- tai rehukäyttöön tarkoitetuista muuntogeenisistä kasveista kommentoitavana

24.6.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausuntoluonnoksen muuhun kuin elintarvike- tai rehuk&auml;ytt&ouml;&ouml;n tarkoitettujen muuntogeenisten kasvien riskinarvioinnista. Tiedeyhteis&ouml;ll&auml; ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus kommentoida lausuntoluonnosta 16.9.2008 saakka. </div>

EFSAn lausuntoluonnos ja siihen liittyvät kommentit annetaan internetin kautta osoitteessa
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178716609288.htm
Lausuntoluonnos ja siihen liittyvä kommentointilomake ovat englanninkielisiä.

EFSA on jo arvioinut muuhun kuin elintarvike- tai rehukäyttöön kehitettyjä muuntogeenisiä (gm) kasveja, esimerkiksi tärkkelysperunan ja koristekäyttöön tarkoitetut tarhaneilikat, ja uusia lupahakemuksia on odotettavissa tulevaisuudessa. Tällaiset gm-kasvit voivat tuottaa lääketieteessä hyödyllisiä biologisesti aktiivisia molekyylejä, kuten rokotteita ja vasta-aineita, sekä diagnostisia tuotteita, teollisia entsyymeitä tai biopolymeerien, biopolttoaineiden, paperin tai tärkkelyksen tuotannon raaka-aineita. Muita muuntogeenisten kasvien käyttötarkoituksia kuin elintarvikkeet tai rehut voivat olla myös energian tuotanto, fytoremediaatio eli vihreiden kasvien avulla tapahtuva pilaantuneen maa-alueen kunnostus ja haitta-aineiden inaktivointi sekä maisemointi ja koristekasvit.

Ennen komission päätöstä EFSA antaa jokaisesta muuntogeenistä organismia koskevasta lupahakemuksesta tieteellisen riskinarviointilausunnon. EFSAn lausunnon ja muun tiedon perusteella komissio laatii päätösehdotuksen jäsenmaiden edustajista muodostuvalle pysyvälle komitealle, joka äänestää päätösehdotuksesta. Perusteet turvallisuusarvioinnille on esitetty direktiivissä 2001/18/EY. EFSA on jo aiemmin antanut yksityiskohtaiset ohjeet elintarvikkeina ja rehuina käytettävien gm-kasvien arvioinnista. Nyt kommentoitava asiakirjaluonnos on lisänä näille ohjeille.

EFSAn ohjeet elintarvikkeina ja rehuina käytettävien gm-kasvien arvioinnista:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620775747.htm

Lausuntoluonnos:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/gmo_draftgd_nonfoodfeed_en.pdf

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207
Ylitarkastaja Erkki Vesanto, Evira, puh. 020 77 25380

Aihealueet: