Eläimiä uhkaavat loistaudit tuovat asiantuntijat Helsinkiin

5.9.2008

<div>Pohjoismainen eläinlääketieteellinen yhteistyöjärjestö NKVet eli Nordic Committee for Veterinary Scientific Cooperation järjestää syyskuun 8.–9. päivänä symposiumin Parasite infections of domestic animals in the Nordic countries – emerging threats and challenges. Symposiumi järjestetään Helsingin Viikissä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiloissa.</div>

Maailman muuttuminen poliittisesti, taloudellisesti ja erityisesti ilmastollisesti luo uusia haasteita eläinlääketieteelliselle parasitologiselle tutkimukselle. Suomessa on perinteisesti pidetty loistauteja eläinten terveyden kannalta suhteellisen vähämerkityksellisenä asiana, sillä kylmän talven on ajateltu olevan loisille tuhoisa. Viime aikoina on kuitenkin osoittautunut, että monet loistartunnat ovat Suomen luonnonvaraisissa eläimissä erittäin yleisiä, osin yleisempiä kuin muualla maailmassa. Osa loisista tarttuu myös ihmiseen.

Yhtenä syynä loisten leviämiselle esitetään muun muassa ilmastonmuutosta, joka saattaa aiheuttaa eräiden hyönteisten välittämien loisten yleistymisen.

Symposiumi kokoaa yhteen alan parhaat asiantuntijat kertomaan uusimpia tutkimustuloksia. Symposiumiin odotetaan yli 90 osallistujaa, joista suurin osa on pohjoismaisia tutkijoita ja eläinlääkäreitä.

Symposiumin pääpuhujina ovat Bruno Gottstein Bernin yliopistosta Sveitsistä aiheenaan ekinokokki-loisten leviäminen Euroopassa, Guy Hendrickx Avia-GIS:istä Belgiasta aiheenaan maantieteellisten tietojärjestelmien käyttö parasitologiassa, Lydden Polley Saskatchewanin yliopistosta Kanadasta aiheenaan ilmastonmuutoksen vaikutus arktiseen loiseläimistöön sekä Richard Wall Bristolin yliopistosta Englannista aiheenaan hyönteissyöjäsienet ja loislääkkeiden vaikutus lannan hajottajaeläimistöön.

Symposiumin ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä Fennovet Oy:n internetsivulla www.fennovet.fi. Fennovet on Suomen Eläinlääkäriliiton omistama koulutusyhtiö.

Lisätietoja:
Ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, professori Antti Oksanen, Evira,
p. 020 77 24900, 044 561 6491

Tiedotteen välitti Suomen Eläinlääkäriliitto www.sell.fi.


Aihealueet: