Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonnassa korostuu jäljitettävyys

2.7.2014

<p>Eläimistä saatavia sivutuotteita valvotaan, jotta niistä ei aiheutuisi eläintautien leviämistä tai muuta vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Sivutuotteita syntyy teurastettaessa eläimiä ihmisravinnoksi sekä elintarvikkeiden tuotannon, kuolleiden eläinten hävittämisen ja biojätteen keräilyn yhteydessä. Vuoden 2013 valvonnassa todettiin puutteita muun muassa sivutuotteita käsittelevien laitosten omavalvontasuunnitelmissa, sivutuotteiden pakkausmerkinnöissä sekä jäljitettävyydessä.</p>

Sivutuotteet saattavat aiheuttaa riskin ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle. Siksi tuotteet ohjataan hävitettäviksi turvallisella tavalla tai ne hyödynnetään rajoitukset huomioon ottaen esimerkiksi rehuna, lannoitteena tai polttoaineena.

Sivutuotevalvonnasta vastaavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, aluehallintovirastot ja kunnan valvontaviranomaiset. Jäljitettävyydestä on tullut entistäkin tärkeämpää, koska sivutuotteita tuodaan Suomeen muista jäsenmaista ja näin valvottavien sivutuotteiden määrä kasvaa. Vuonna 2015 voimaan tuleva sivutuotelaki uudistaa myös valvontaa ja valvontaresursseja kohdennetaan tarkemmin riskialueisiin.

Laitosten omavalvontasuunnitelmissa puutteita

Sivutuotteita käsitteleviin laitoksiin tehtiin viime vuonna 131 tarkastusta, joissa havaittiin yhteensä 140 puutetta. Yleisimmin puutteet liittyivät joko laitosten omavalvontasuunnitelmiin tai pakkausmerkintöihin ja jäljitettävyyteen.

Vuonna 2013 uusia lemmikkieläinten ruokaa valmistavia laitoksia hyväksyttiin kuusi. Laitoksia on 33, joista suurin osa on keskittynyt raakaruoan valmistamiseen. Eviran tutkimissa näytteissä ei löydetty salmonellaa, mutta osassa näytteissä enterobakteeria havaittiin sallittua korkeampia määriä.

Nautojen raatokeräily onnistunutta

Itsestään kuolleita tai lopetettuja märehtijöitä, sikoja ja siipikarjaa ei saa hävittää hautaamalla alueilla, joilla eläintiheys on suuri. Näillä alueilla raadot toimitetaan sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen.

”Säännösten vastaisesti haudattujen nautojen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta nykyiseen noin kolmeen prosenttiin. Sen sijaan lampaiden ja vuohien raadoista hävitetään laittomasti hautaamalla lähes kymmenen prosenttia, joten parantamisen varaa edelleen on”, toteaa Eviran sivutuotejaoston ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi.

Haaskapaikkoja lisää myös Etelä-Suomeen

Eläinten valokuvaamista, katselemista tai metsästämistä varten pidettävät haaskapaikat on rekisteröitävä. Haaskapaikkarekisterin mukaan Suomessa oli vuoden 2014 alussanoin 270 haaskapaikkaa. Eniten haaskapaikkoja on perustettu Pohjois- ja Itä-Suomeen lähinnä luontokuvausta ja katselua varten. Etelä-Suomeen perustettuja paikkoja käytetään enimmäkseen pienpetojen metsästykseen.

Lisää aiheesta:
Eläimistä saatavien sivutuotteiden valvonta 2013, raportti
Eläimistä saatavat sivutuotteet

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351
ylitarkastaja Sanna Maksimainen, p. 050 573 1275

Aihealueet: