Eläinkuljettajien koulutus ja pätevyyskoe koskevat vain kaupallisia eläinkuljetuksia

4.6.2007

<div>Eläimiä kuljettavien ja niitä kuljetuksen aikana hoitavien henkilöiden pätevyyskoe ja koulutus vaaditaan vain kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa eläinten kuljetuksissa. Koulutusta ei siten edellytetä esimerkiksi omien harraste-eläinten kuljetuksissa. </div>

Eviran näkemyksen mukaan kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi katsotaan sellaiset eläinten kuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä eläinkuljettajalle tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto.

Tällaisia kuljetuksia ovat muun muassa seuraavanlaiset kuljetukset:
•     ammatikseen eläimiä korvausta vastaan kuljettavien henkilöiden tai yritysten suorittamat eläinten kuljetukset
•     tuotantoeläinten kuten sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan tai kalojen tuotantoon liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
•     hevosten laajamittaiseen ammattimaiseen valmentamispalveluun sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
•     koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kaupalliseen pitoon ja toimintaan sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
•     sirkuseläinten kuljetukset
•     laboratorioeläintoimintaan liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset

Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuva eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttävät kouluttautumista. Kouluttautumisessa on kaksi eri tasoa:

  1. Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten taikka siipikarjan kuljetukseen tarkoitettua maantieajoneuvoa saa kuljettaa ja eläinten hoitajana tällaisessa ajoneuvossa voi toimia vain henkilö, jolla on eläinkuljetusasetuksen mukainen kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen saamisen ehtoina on eläinkuljetusasetuksen liitteen IV mukainen koulutus sekä hyväksytysti suoritettu pätevyyskoe.
  2. Jos kuljetettavat eläinlajit ovat muita kuin kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä taikka siipikarjaa tai eläimiä kuljetetaan muulla kuljetusvälineellä kuin maantieajoneuvolla, ei eläinten kuljettajilta ja hoitajilta edellytetä pätevyystodistusta. Heidän on kuitenkin käytävä eläinkuljetusasetuksen liitteiden I ja II asiaankuuluvia säännöksiä koskeva koulutus.

Edellä mainitusta poiketen koulutusta eivät kuitenkaan tarvitse sellaiset henkilöt, jotka kuljettavat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai jotka ovat kasvattajia ja suorittavat eläintensä kuljetuksen omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään silloin, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten; esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen "laitumien" välillä.

Lisätietoa kaupallisista eläinkuljetuksista ja niitä koskevista vaatimuksista 

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Sari Salminen, p. 020 77 24229
Yksikönjohtaja Riitta Maijala, p. 020 77 24210, 040 572 2897

 

Aihealueet: