Eläinkuljettajien pätevyyskokeisiin ilmoittautuminen alkaa

16.5.2007

<div>Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä ja siipikarjaa saa kuljettaa ja maantieajoneuvossa hoitaa vain henkilö, jolla on eläinkuljetusasetuksen mukainen kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus. Pätevyystodistuksen ehtona on eläinkuljetusasetuksen mukainen koulutus sekä hyväksyttävästi suoritettu pätevyyskoe. Pätevyyskokeet alkavat viikolla 21.</div>

Kokeen voi suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Viikin toimipaikassa sekä kaikissa lääninhallitusten toimipaikoissa. Kokeita järjestetään toukokuusta lähtien noin neljän viikon välein.

Kokeeseen osallistumisen edellytyksenä on eläinkuljetusasetuksen mukaisen koulutuksen suorittaminen. Koulutukseen osallistumistodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös on tuotava mukana koepaikalle.

Pätevyystodistus on voitava esittää valvontaviranomaiselle 5.1.2008 alkaen.

Koepäivät  vuonna 2007:

25.5. klo 12.00-14.00
21.6. klo 10.00-12.00
20.7. klo 10.00-12.00
17.8. klo 10.00-12.00
14.9. klo 10.00-12.00
12.10. klo 10.00-12.00
9.11. klo 10.00-12.00
7.12. klo 10.00-12.00

Kokeeseen on ilmoittauduttava viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen koepäivää. 25.5.2007 pidettävään kokeeseen voi kuitenkin ilmoittautua vielä 22.5.2007.

Ilmoittautuminen on helpointa Eviran www-sivuilla olevan lomakkeen kautta. Ilmoittautua voi myös sähköpostitse, postitse tai lähettämällä faksin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö
Minna Kokkonen
Mustialankatu 3
00790 Helsinki
s-posti: minna.kokkonenat-merkki.gifevira.fi, faksi 020 77 24355

Ilmoittautumiseen on sisällytettävä seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kokeen päivämäärä ja suorittamispaikka, eläinlajit sekä se suorittaako kokeen suomeksi vai ruotsiksi.

Myös muilta kuin hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten ja siipikarjan kuljettajilta edellytetään kouluttautumista, vaikkei koetta vaaditakaan.

Lisätietoa eläinten kuljettamisesta, koulutuksesta ja pätevyyskokeesta

Ilmoittautumislomake

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Sari Salminen, p. 020 77 24229
Yksikönjohtaja Riitta Maijala, p. 020 77 24210, 040 572 2897

Aihealueet: