Eläinkuljetuksia tarkastettiin hieman aiempaa enemmän

26.5.2014

<p>Joka viidennessä tarkastetussa kaupallisessa eläinkuljetuksessa havaittiin eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa vuonna 2013. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan yli puolet puutteista liittyi lainsäädännön edellyttämiin asiakirjoihin. Sekä eläinten kuljetuskuntoisuus että kuljetusajoneuvojen kunto paranivat viime vuosista.</p>

Kaikkiaan tarkastettiin 384 kaupallista eläinkuljetusta. Sekä tarkastusten että epäkohtien määrä kasvoi hieman vuoteen 2012 verrattuna. Aiempien vuosien tapaan yli puolet epäkohdista johtuipuutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

”Sen sijaan eläinten kuljetuskuntoisuus on viime vuosista selvästi parantunut. Myös eläinten kuljetusajoneuvojen kunto on hienoisesti kohentunut”, sanoo ylitarkastaja Riikka Lahdenperä Evirasta.

Puutteet asiakirjoissa yleisin epäkohta

Eniten yksittäisiä epäkohtia todettiin kuljetusasiakirjoihin, kuljettajan pätevyystodistuksiin ja eläinkuljettajalupiin liittyvien vaatimusten noudattamisessa. Toiseksi yleisimpiä olivat puutteet eläinten erottelussa ja kytkemisessä. Kolmanneksi yleisimpiä olivat epäkohdat pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa.

Kuljetuksen asiakirjoihin ja kestoon, eläinten tilavaatimuksiin sekä kuormaukseen ja purkuun liittyvien epäkohtien määrä ei ole muuttunut viimeisten 17 vuoden aikana lukuun ottamatta yksittäisiä vuosivaihteluita.

Tarkastuseläinlääkärit tekivät suurimman osan tarkastuksista purettaessa kuljetuksia teurastamoissa. Myös läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa maanteillä ja lähtöpaikassa. Valtaosa tarkastuksista tehtiin sika-, nauta- ja siipikarjakuljetuksille. Lisäksi tarkastettiin hevos- ja porokuljetuksia sekä yksi lammaskuljetus. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 34. Keskimääräinen kuljetusaika oli hieman alle neljä tuntia.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Kaupallisia eläinkuljetuksia on tarkastettu Suomessa suunnitelmallisesti jo 17 vuoden ajan, vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2000–2013 eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä lähes viisituhatta eläinkuljetusta. Viimeisen neljän vuoden aikana epäkohtien määrä on vähentynyt neljännekselläverrattuna kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon. Tällöin epäkohtia havaittiin keskimäärin 23 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista.

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Lue lisää:
Sektorikohtaiset valvontaraportit 2013  
Eläinkuljetusten valvonta   
Eläinsuojelulainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 040 489 3358 (poissa ma 26.5.)
ylitarkastaja Tiina-Mari Aro, p. 050 574 7680
ylitarkastaja, jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404

Aihealueet: