Eläinlääkkeistä tiedottaminen

3.10.2006

<div>Eläinlääkkeiden muutoksista tiedotetaan jatkossa Eviran internet-sivuilla. Sivuilta löytyvät myös ajantasalla olevat lääkeluettelot tuotantoeläimille, pieneläimille ja muille eläimille ryhmiteltyinä.</div>

Eläinten lääkintään liittyvät sivut ovat osoitteessa:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/l____kitseminen/.

Aiemmin eläinlääkäreille tiedotettiin myyntiluvallisten ja erityisluvallisten eläinlääkkeiden muutoksista maa- ja metsätalousministeriön Eläinlääkintötiedotteessa.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran perustamisen myötä Eläinlääkintötiedotteen julkaiseminen loppui ja tilalle tuli sähköinen uutiskirje Saparo. Saparoon tulee linkki Eviran internet-sivujen lääkitsemisosioon.

Mikäli et vielä saa Saparoa, voit käydä tilaamassa sen omaan sähköpostiisi seuraavasta linkistä:
Tilaa Saparo

Myös Lääkelaitoksen internet-sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa eläinten lääkitsemisestä
Lääkelaitos

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Katariina Kivilahti-Mäntylä
puh. 020 77 24224
katariina.kivilahtiat-merkki.gifevira.fi

eläinlääkintötarkastaja Jonna Kumpulainen
puh. 020 77 24227
jonna.kumpulainenat-merkki.gifevira.fi

Aihealueet: