Eläinperäisten entisten elintarvikkeiden käsittelyyn komposti- ja biokaasulaitoksilla muutoksia

4.3.2011

<p>Uutta sivutuoteasetusta ja sen toimeenpanoasetusta sovelletaan 4.3.2011 alkaen. Asetusmuutos vaikuttaa niiden kompostointi- ja biokaasulaitosten toimintaan, jotka käsittelevät kansallisten vaatimusten mukaan ns. entisiä elintarvikkeita.</p>

Jätteen tuottajalla on vastuu entisten elintarvikkeiden toimittamisesta vaatimusten mukaiseen käsittelyyn.

Entisillä elintarvikkeilla tarkoitetaan eläimistä saatuja raakoja tai kypsiä elintarvikkeita, jotka eivät enää sovellu ihmisravinnoksi mutta eivät kuitenkaan aiheuta riskiä ihmisten tai eläinten terveydelle.

Luokan kolme sivutuotteista ainoastaan ruokajätettä ja ns. käsiteltyjä entisiä elintarvikkeita voidaan 4.3.2011 lähtien toimittaa kansallisten vaatimusten mukaan toimivaan biokaasu- ja kompostointilaitokseen.

Käsittelemättömät entiset elintarvikkeet ja muut luokan kolme sivutuotteet tulee toimittaa sivutuoteasetuksen yleisten vaatimusten mukaan toimivaan kompostointi- tai biokaasulaitokseen tai käsitellä muulla asetuksen edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa:
Evira.fi > Asiakokonaisuudet > Eläimistä saatavat sivutuotteet > Biokaasutus ja kompostointi

Uusi sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009  (Eur-Lex)

Uusi toimeenpanoasetus (EY) N:o 142/2011 (pdf, Eur-Lex)

MMM:n kirje MMM/497/447/2011 (pdf)

Entiset elintarvikkeet (Evira)

Luokan 3 sivutuotteet  (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Olli Venelampi,  p. 040 842 3478

Aihealueet: