Eläinrokotteiden turvallisuusvalvonta vähentää eläintautiriskejä

5.6.2013

<p>Valvotuilla eläintautirokotteilla vähennetään eläintautien leviämistä sekä kansallisella että maiden rajat ylittävällä tasolla. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on Suomen eläinrokotteiden virallinen lääkevalvontalaboratorio (Official Medicines Control Laboratory, OMCL). Suomi kuuluu EU-maiden verkostoon, jossa vain yksi lääkevalvontalaboratorio sertifioi lääke-erän. Keskinäinen tunnustaminen vähentää lääkevalvontalaboratorioiden työtä ja nopeuttaa rokote-erien saamista myyntiin. Rokotteiden erävalvonnalla varmistetaan, että Suomeen tuotavat eläinrokotteet ovat myyntiluvan vaatimusten mukaisia.</p>

EU-maan virallinen lääkevalvontalaboratorio tarkistaa eläinrokotteen valmistajan tuotanto- ja testausdokumentaation ja sertifioi rokotevalmisteen ennen sen vapauttamista kauppaan.
Vuosittain Evira testaa osan markkinoilla olevista rokote-eristä. Lisäksi valmistetta voidaan testata eri testein silloin, kun valmisteen on epäilty aiheuttaneen eläimelle haittavaikutuksia tai valmisteen teho ei ole ollut odotettu.

Kaikkia eriä ei testata vaan testaaminen keskittyy valmisteisiin, joiden katsotaan muodostavan suurimman riskin Suomen eläintautitilanteelle. Suomessa ei ole muun muassa siipikarjan Newcastlen taudista, joten eläviä siipikarjarokotteita testataan tätä tautia aiheuttavan viruksen varalta. Rokoteviruksen leviäminen siipikarjaan voisi vaarantaa tautivapauden ja aiheuttaa suuria kustannuksia.

Suomessa myynnissä vähän eläinrokotteita
Kaikkien sairauksien ehkäisyyn ei ole saatavissa myyntiluvallisia valmisteita vaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää valmisteille erityislupia tai määräaikaisia käyttölupia.

Näiden rokotteiden erät vapautetaan kansallisin päätöksin vain Suomen markkinoille. Kansallista vapautusta käytetään myös silloin, kun on saatava rokotetta kiireellisesti käyttöön eikä maassa ole lainkaan rokotetta jotakin tautia vastaan. Kansallisesti vapautettiin 2012 aikana 37 erää. Kansallisten vapautusten määrä on pienentynyt huomattavasti viime vuosien aikana, kun OMCL-verkoston yhteistoiminta on tehostunut.

Vuosittain Evira vapauttaa vajaat 300 rokote-erää Suomen markkinoille. Määrä on pysynyt viime vuosien ajan samalla tasolla. Vuonna 2012 Evira tunnusti 168 rokote-erää, joista toinen lääkevalvontalaboratorio oli tarkistanut testausdokumentaation. Evira sertifioi 78 erää. Vuosittain Eviran sertifioiminen erien määrä on vaihdellut 75 erästä 99 erään.

Lisätietoja:
professori, tutkimusyksikönjohtaja Liisa Kaartinen, eläintautivirologian tutkimusyksikkö
p. 040 840 7364, liisa.kaartinen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi
erikoistutkija Karoliina Alm-Packalén, eläintautivirologian tutkimusyksikkö
p. 040 486 0052, karoliina.alm-packalen at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Aihealueet: