Eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen eläinkuljetuksissa on parantunut

31.5.2012

<br /> <br />

Vuonna 2011 tarkastettiin 387 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 908 000 eläintä. Näistä kuljetuksista 16 %:ssa havaittiin eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa. Epäkohtien määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna ja tulos oli toiseksi paras 2000-luvulla. Lähes puolet vuoden 2011 eläinkuljetuksissa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia muun muassa tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista valtaosa kohdistui nauta- ja sikakuljetuksiin sekä siipikarjakuljetuksiin. Lisäksi tarkastettiin välityseläinkuljetuksia sekä hevos- ja porokuljetuksia. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 10 kpl. Keskimääräinen kuljetusaika oli kolme tuntia.

Kaupallisia eläinkuljetuksia on tarkastettu Suomessa suunnitelmallisesti jo 15 vuoden ajan, vuodesta 1997 lähtien. Vuosien 2000–2011 aikana eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 4100 eläinkuljetusta. Viimeisen kahden vuoden aikana tarkastuksissa havaittujen epäkohtien määrä on vähentynyt kolmanneksella verrattuna 10 edeltävän vuoden keskiarvoon, jolloin epäkohtia havaittiin keskimäärin 24 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista.

Epäkohdat johtuvat usein puutteellisista asiakirjoista
Eniten yksittäisiä epäkohtia vuonna 2011 havaittiin kuljettajan pätevyystodistuksiin, kuljetusasiakirjoihin ja eläinkuljettajalupiin liittyvissä vaatimuksissa. Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa, ja kolmanneksi eniten epäkohtia todettiin tilavaatimusten noudattamisessa.

Yleisesti ottaen kuljetuksen asiakirjoihin, eläinten tilavaatimuksiin, kuljetuksen kestoon sekä eläinten kuormaukseen ja purkuun liittyvien epäkohtien määrässä ei ole, yksittäisiä vuosivaihteluita lukuun ottamatta, tapahtunut muutosta viimeisen 15 vuoden aikana. Sen sijaan eläinten kuljetuskuntoisuudessa ja eläinten erottelussa on huomattavissa selkeää parannusta. Myös eläinten kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen kunto on valvontatulosten valossa hienoisesti parantunut.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain
Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.

Lisää aiheesta:
Eläinsuojelun valvonta (Evira)
Eläinkuljetusten valvonta (Evira)
Eläinsuojelulainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tiina-Mari Aro, p. 050-574 7680
jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040-831 8425

Aihealueet: