Eläinsuojeluvalvojia kurssitetaan taas joulukuussa

21.9.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskevan eläinsuojeluvalvojakurssin 7.12.2009. Kurssi on edellytyksenä lääninhallituksen valtuuttamaksi eläinsuojeluvalvojaksi pätevöitymiselle. Edellinen vastaava koulutustilaisuus järjestettiin joulukuussa 2008.</p>

Kurssi järjestetään Eviran tiloissa Helsingin Viikissä 7.12.2009 klo 8.30 - 15.15. Kurssin ohjelmassa on luentoja mm. eläinsuojeluvalvojien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eläinsuojeluvalvontakäyntien aikana usein esiin tulevista käytännön asioista ja ongelmista. Kurssilla luennoi Eviran omien asiantuntijoiden lisäksi Etelä-Suomen läänineläinlääkäri Tapani Parviainen.

Eläinsuojeluvalvojien pätevöitymisprosessi on muuttunut
Eläinsuojelulakiin tehtiin vuonna 2006 muutoksia, joilla mm. täsmennettiin eläinsuojeluvalvojien pätevöitymistä sekä tarkastusoikeutta. Lääninhallitus voi valtuuttaa eläinsuojeluvalvojaksi henkilön, jolla on koulutuksen tai käytännön kokemuksen kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastuksen kohteena olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin eläinsuojeluvaatimuksiin. Tarkastusoikeus voi koskea eläinsuojeluvalvojan pätevyyden mukaan joko yksittäistä tai useampaa eläinlajia. Eläinsuojeluvalvojan pitää lisäksi olla suorittanut Eviran järjestämä eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskeva eläinsuojeluvalvojakurssi.

Edellisellä kurssilla oli runsas osanotto
Edellinen eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskeva eläinsuojeluvalvojakurssi järjestettiin Evirassa joulukuussa 2008. Tällöin kurssille osallistui 34 henkilöä, jotka olivat saapuneet tilaisuuteen eri puolilta maata.

Eläinten huonosta kohtelusta pitää aina tehdä ilmoitus
Mikäli yksityinen ihminen epäilee, että eläintä pidetään tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, hänen tulee ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Paikallistasolla eläinsuojeluvalvontaa hoitavat kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja sekä poliisi. Läänin alueella eläinsuojelusäädösten noudattamista ohjaa ja valvoo lääninhallitus ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri.

Eläinsuojelua harjoitetaan myös vapaaehtoisvoimin
Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät lääninhallitusten valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat. Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista. Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita. Sen sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluviranomaiselle.

Maassamme on lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen omia eläinsuojeluvalvojia, joilla ei kuitenkaan ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten suorittamiseen.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö löytyy internetosoitteesta http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html

Kurssin ohjelma (pdf, 12 kt)

Ilmoittautumiset kurssille viimeistään 20.11.2009:
Toimistosihteeri Minna Kokkonen p. 020 77 24222, minna.kokkonen@evira.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Riikka-Elina Lahdenperä, p. 020 77 24220, 040 489 3357

 

Aihealueet: