Eläinsuojeluvalvojien oikeudet ja velvollisuudet - Eviran eläinsuojeluvalvojakurssi 8.12.2010

5.11.2010

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskevan eläinsuojeluvalvojakurssin 8.12.2010. Kurssi on yhtenä edellytyksenä aluehallintoviraston valtuuttamaksi eläinsuojeluvalvojaksi pätevöitymiselle. Oikeutta toimia valtuutettuna eläinsuojeluvalvojana haetaan oman alueen aluehallintovirastolta.</p>

Eläinsuojeluvalvojakurssi järjestetään Eviran tiloissa Helsingin Viikissä 8.12.2010 klo 8.30 - 15.15. Kurssin ohjelmassa on luentoja muun muassa eläinsuojeluvalvojien oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eläinsuojeluvalvontakäyntien aikana usein esiin tulevista käytännön asioista ja ongelmista.

Kurssilla ei käsitellä eläinlajikohtaisia eläinsuojeluvaatimuksia. Kurssilla luennoi Eviran omien asiantuntijoiden lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Tapani Parviainen. Kurssille voivat osallistua henkilöt, joilla on aikomus ryhtyä aluehallintoviraston valtuuttamaksi eläinsuojeluvalvojaksi, ja jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kyseistä Eviran järjestämää kurssia.

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kurssille mahtuu, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on maksuton.

Oikeutta toimia valtuutettuna eläinsuojeluvalvojana haetaan oman alueen aluehallintovirastolta, joka myös arvioi eläinsuojeluvalvojalta vaadittavan riittävän perehtyneisyyden. Aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin on hyvä olla yhteydessä jo ennen kurssia. Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät internetsivuilta http://www.avi.fi

Eläinsuojeluvalvojien pätevöitymisprosessi

Eläinsuojelulakiin tehtiin vuonna 2006 muutoksia, joilla täsmennettiin eläinsuojeluvalvojien pätevöitymistä sekä tarkastusoikeutta. Aluehallintovirasto voi valtuuttaa eläinsuojeluvalvojaksi henkilön, jolla on koulutuksen tai käytännön kokemuksen kautta hankittu riittävä perehtyneisyys tarkastuksen kohteena olevaan eläinlajiin ja sen pidolle asetettaviin eläinsuojeluvaatimuksiin. Tarkastusoikeus voi koskea eläinsuojeluvalvojan pätevyyden mukaan joko yksittäistä tai useampaa eläinlajia. Eläinsuojeluvalvojan pitää lisäksi olla suorittanut Elintarviketurvallisuusviraston järjestämä eläinsuojelutarkastuksen tekemistä koskeva eläinsuojeluvalvojakurssi.

Valtuutetut eläinsuojeluvalvojat viranomaisten apuna

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Luvan- ja ilmoituksenvaraista toimintaa voidaan tarkastaa myös ilman, että epäillään eläinsuojelulainsäädäntöä rikotun.

Jos yksityinen ihminen epäilee, että eläintä hoidetaan tai kohdellaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, hänen tulee ottaa yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluviranomaiseen, jolla on oikeus tarkastuksen tekemiseen.

Paikallistasolla eläinsuojeluvalvontaa hoitavat kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja sekä poliisi. Alueellisesti eläinsuojelusäädösten noudattamisesta huolehtii aluehallintovirasto ja erityisesti siellä työskentelevä läänineläinlääkäri.

Viranomaisten lisäksi eläinsuojelulakiin perustuva oikeus eläinsuojelutarkastuksen tekemiseen on aluehallintovirastojen valtuuttamilla eläinsuojeluvalvojilla. Eläinsuojeluvalvojat voivat tehdä tarkastuksia muualla paitsi kotirauhan piirissä. Kotirauhan piiriin kohdistuvassa tarkastuksessa eläinsuojeluvalvoja voi kuitenkin tarkastusoikeutensa rajoissa tarvittaessa avustaa viranomaista. Eläinsuojeluvalvoja voi tarkastuksen yhteydessä antaa eläimen omistajalle tai haltijalle neuvoja ja ohjeita. Sen sijaan kieltoja ja määräyksiä voivat antaa vain viranomaiset. Jos eläinsuojeluvalvoja havaitsee tarkastuksessa sellaisia epäkohtia, jotka edellyttävät kieltojen tai määräysten antamista, hänen on ilmoitettava asiasta eläinsuojeluviranomaiselle.

Maassamme toimii lisäksi lukuisia eri eläinsuojelujärjestöjen omia eläinsuojeluvalvojia, joilla ei kuitenkaan ole eläinsuojelulakiin perustuvaa oikeutta tarkastusten suorittamiseen.

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö löytyy internetosoitteesta http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html (maa- ja metsätalousministeriö)

Kurssin ohjelma (pdf, 11 kt)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kurssille viimeistään 26.11.2010:
Ylitarkastaja Sanna Varjus p. 020 77 24330 sanna.varjus (at) evira.fi

Aihealueet: