Eläinsuojeluviranomaiset löysivät rikkeitä 17 prosentista tarkastetuista tiloista

5.12.2007

<div>Eläinsuojeluviranomaiset ovat tehneet Oikeutta Eläimille –yhdistykseltä saadun aineiston perusteella tarkastuksen yhteensä 42 tilalle 67 tilasta, joilla on eläimiä. Tarkastuksissa ei havaittu välittömiä toimenpiteitä aiheuttavaa eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa. Rikkeitä todettiin 17 prosentista tiloista.</div>

Tilat tarkastettiin läänineläinlääkärin määräämässä kiireellisyysjärjestyksessä, joka tehtiin Oikeutta Eläimille -yhdistykseltä saadun aiheiston perusteella. Evira sai pyynnöstään aineiston Oikeutta Eläimille – yhdistykseltä perjantaina 30.11. ja lauantaina 1.12. Tarkastusten tarkoituksena oli selvittää täyttyvätkö tilalla ne eläinsuojelusäädösten mukaiset vaatimukset, jotka tuotantoeläinten pidolle on asetettu.

Tarkastusten tulokset vahvistavat viime vuosina tehtyjen EU-eläinsuojelutarkastusten tuloksia. 24 % sikatiloista ja 14 % kanatiloista todettiin rikkomuksia. Kanoilta puuttui muun muassa kynsiviiloja ja sioilta virikkeitä. Tarkastetuilta broileritiloilta ei rikkomuksia todettu.

Eläinsuojelulain mukaan toimivaltainen viranomainen eläinsuojelutarkastuksissa on lääninhallitus. Tarkastuksen tiloilla on tehnyt virkaeläinlääkäri, joka ei ole ollut hoitosuhteessa tilaan

Tiloille on annettu määräaika rikkeiden korjaamiseksi, minkä jälkeen virkaeläinlääkäri tarkastaa tilat uudelleen.

Tarkastukset tiloilla jatkuvat osana muuta eläinsuojelutoimintaa.

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Mikkonen, p. 020 77 24225, 050 4392347
Pääjohtaja Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Aihealueet: