Eläintautien ja eläinten merkitsemisen valvontatulokset vuodelta 2011 on julkaistu

31.5.2012

<br /> <br />

Rabies oli yleisimmin epäilty vakava eläintauti Suomessa vuonna 2011 – uusia eläintauteja ei löydetty

Raivotautia eli rabiesta epäiltiin 26 lemmikkieläimen lisäksi naudalla, ketulla ja supikoiralla, sekä kolmella lepakolla. Yhdessäkään tapauksessa raivotautia ei todettu. Yhdeksässä tapauksessa epäiltiin pernaruttoa naudalla tai lampaalla, neljässä naudan tarttuvaa leukoosia. Kaikki 69 vuonna 2011 Eviraan tehtyä välitöntä epäilyilmoitusta vastustettavasta eläintaudista tutkittiin, eikä uusia vakavia eläintauteja todettu.

Lue lisää


Hevoset liikkuvat – liikkuvatko taudit? 

Vakavat hevostaudit ovat levinneet viime vuosina uhkaavasti Euroopassa ja riski tautien saapumiselle Suomeen kasvaa. Hevosia tuodaan Suomeen myös Euroopan ulkopuolelta alueilta, joilla tiedot tautien esiintyvyydestä ovat usein puutteellisemmat. Tuontihevosten lisäksi tarttuvien tautien leviämistä Suomeen edesauttaa hevosten aktiivinen kansainvälinen kilpailutoiminta. Suomalaisten hevosten terveyden turvaamiseksi on entistäkin tärkeämpää, että maahantuoja huolehtii, että eläin täyttää tuontivaatimukset.

Lue lisää


Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta tehostui vuonna 2011

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa löydettiin vakavia puutteita aiempia vuosia enemmän. Tehokas riskiperusteinen valvonta kohdentui yhä tarkemmin tiloille, joilla oli selkeitä puutteita lainsäädännön noudattamisessa. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja eläintautien hallinnan kannalta on eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta välttämätöntä.

Lue lisääAihealueet: