Eläinten erottelu kuljetuksissa parantui

30.5.2013

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan vuonna 2012 tarkastetuissa kaupallisissa eläinkuljetuksissa 17 prosentissa havaittiin eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa. Tarkastuksia tehtiin 358. Epäkohtien osuus pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Aiempien vuosien tapaan yli puolet havaituista epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa. Sen sijaan eläinten erottelu kuljetuksissa parantui selvästi.</p>

Suurimman osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia tien päällä ja lähtöpaikassa. Tarkastuksista valtaosa kohdistui nauta- ja sikakuljetuksiin sekä siipikarjakuljetuksiin. Lisäksi tarkastettiin hevos- ja porokuljetuksia sekä kaksi kalakuljetusta ja yksi lammaskuljetus. Yli kahdeksan tuntia kestäviä kuljetuksia tarkastettiin 22 kappaletta. Keskimääräinen kuljetusaika oli 3,5 tuntia.

Puutteelliset asiakirjat yleisin epäkohta

Eniten yksittäisiä epäkohtia vuonna 2012 havaittiin eläinkuljettajalupiin, kuljettajan pätevyystodistuksiin ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa. Toiseksi yleisimpiä epäkohtia olivat puutteet ajoneuvon kunnossa ja turvallisuudessa sekä tilavaatimusten noudattamisessa. Kolmanneksi yleisimpiä olivat epäkohdat eläinten erottelussa sekä pitkien kuljetusten lisävaatimusten ja kuljetusten keston noudattamisessa.

Kuljetuksen asiakirjoihin, eläinten tilavaatimuksiin, kuljetuksen kestoon sekä eläinten kuormaukseen ja purkuun liittyvien epäkohtien määrä ei ole muuttunut viimeisen 16 vuoden aikana. Sen sijaan eläinten kuljetuskuntoisuus ja eläinten erottelu on tänä aikana parantunut selkeästi. Eläimet tulee kuljetuksissa erotella toisistaan, jotta ne eivät vahingoita toisiaan. Myös eläinten kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen kunto on hieman parantunut.

Eläinkuljetuksia tarkastetaan vuosittain

Kaupallisia eläinkuljetuksia on tarkastettu Suomessa suunnitelmallisesti jo 16 vuoden ajan, vuodesta 1997 lähtien. Vuosien 2000–2012 aikana eläinsuojeluviranomaiset ovat tarkastaneet yhteensä yli 4 600 eläinkuljetusta. Viimeisen kolmen vuoden aikana tarkastuksissa havaittujen epäkohtien osuus on vähentynyt kolmanneksella verrattuna kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon, jolloin epäkohtia havaittiin keskimäärin 23 prosentissa tarkastetuista kuljetuksista.

Eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Euroopan unionin neuvoston asetus eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana edellyttää, että jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia. Evira kokoaa vuosittain yhteenvedon tarkastusten tuloksista ja raportoi niistä Euroopan komissiolle.


Lisää aiheesta:
Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelun valvonta > Eläinkuljetusten valvonta > Kaupallisten eläinkuljetusten eläinsuojelutarkastukset vuonna 2012

Eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 040 489 3358
jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404

Aihealueet: