Eläinten hyvinvoinnin valvontatulokset vuodelta 2011 on julkaistu

31.5.2012

<br /> <br />


Turkistarhoilla edelleen runsaasti epäkohtia vuonna 2011 - sikatilojen tilanne parantunut

Vuonna 2011 yhteensä 545 tuotantoeläintilalla tehtiin suunnitelmallinen otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 28 prosentilla tarkastetuista tiloista, kuten edellisenäkin vuonna. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Havaitut laiminlyönnit olivat pääsääntöisesti samoja kuin edellisenä vuonna.

Lue lisää


Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehdään entistä enemmän – laiminlyöntien osuus on säilynyt ennallaan

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on noussut viime vuosina. Lisääntyneistä tarkastusmääristä huolimatta tarkastuksilla havaittujen laiminlyöntien suhteellinen osuus on kuitenkin pysynyt ennallaan. Keskimäärin noin joka toinen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johtaa viranomaistoimenpiteisiin.

Lue lisää


Eläinsuojeluvaatimusten noudattaminen eläinkuljetuksissa on parantunut

Vuonna 2011 tarkastettiin 387 eläinkuljetusta, joissa oli yhteensä yli 908 000 eläintä. Näistä kuljetuksista 16 %:ssa havaittiin eläinkuljetussäännösten vastaista toimintaa. Epäkohtien määrä pysyi lähes samana edellisvuoteen verrattuna ja tulos oli toiseksi paras 2000-luvulla. Lähes puolet vuoden 2011 eläinkuljetuksissa havaituista epäkohdista johtui aiempien vuosien tapaan puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

Lue lisääAihealueet: