Eläinten hyvinvointikeskus perustettiin

27.5.2009

<p>Helsingin yliopisto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja maa- ja metsätalousministeriö allekirjoittivat keskiviikkona 27.5.2009 Helsingissä sopimuksen kansallisen Eläinten hyvinvointikeskuksen perustamisesta.</p>

Verkosto edistää eläinten hyvinvoinnin valvonnan ja tutkimuksen yhteistyötä. Näin varmistetaan, että lainsäädäntö ja valvonta perustuvat uusimpaan tutkimustietoon.

Tavoitteena on edistää tutkijoiden, hallinnon ja kentän vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Verkosto tuo eläinten hyvinvoinnin tutkimuksesta saadut tulokset kootusti osapuolten saataville. Yhtä tärkeää on myös tunnistaa ja kartoittaa, mitä tutkimustietoa vielä tarvitaan.

Eläinten hyvinvointikeskus eli EHK -verkosto toimii Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hyvinvointikeskus toimii verkostomaisesti, ja se pitää kiinteää yhteyttä Eviraan.
Tiedekunnassa jo vuosia toimineet Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus ja Eläinten hyvinvoinnin tutkijakoulu kuuluvat myös kiinteästi verkostoon. Lisäksi EHK tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisesti: Euroopan tasolla suunnitteilla on alan keskus The European Centre for Animal Welfare.

EHK:n toimintaa rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Vuosittainen rahoitus on 100 000 euroa.

Lisätietoja
Vt. johtaja Laura Hänninen, Eläinten hyvinvointikeskus, p. 050 4151180

Aihealueet: