Eläinten ja eläintuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle vaatii rekisteröitymisen

2.12.2014

<p>Vuoden 2015 alusta alkaen vain rekisteröityneet viejät saavat viedä eläviä eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita Suomesta EU:n ulkopuolelle. Uutta viejärekisteriä ylläpitää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.&nbsp;</p>

Rekisteröitymisvaatimus on uusi ja perustuu kansalliseen eläintautilakiin. Vaatimus koskee kaupallista vientiä. Yksityishenkilöiden viemät tuliaiset tai esimerkiksi lemmikkieläimen kuljettaminen ulkomaille näyttelyihin eivät vaadi rekisteröitymistä. Viejät voivat rekisteröityä maksutta Eviran verkkosivuilla.

Viejärekisterin avulla parannetaan toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua eläintaudeista.

Viennissä vaadittavia eläinlääkintötodistuksia myönnetään vuoden 2015 alusta alkaen vain rekisteröityneille viejille. Eläinlääkintötodistus osoittaa kohdemaan viranomaisille, että eläimet tai eläintuotteet täyttävät laatu- ja terveysvaatimukset.

Rekisteröityneet viejät saavat Eviralta ajankohtaista tietoa käynnissä olevista hankkeista, joilla pyritään mahdollistamaan vientiä Suomesta, sekä rajoituksista, joita eri kohdemaat ovat asettaneet eläintautien leviämisen estämiseksi. Rekisteröityminen kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen vientitapahtumaa.

Lue lisää:
Viejärekisteri

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, p. 040 823 5961
Neuvontasähköposti (elävien eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle): viejarekisteri /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb  evira.fi

 

 

 

Aihealueet: