Eläinten ja ihmisten MRSA-tilannetta seurataan

1.6.2007

<div>Useimmille antibiooteille vastustuskykyinen Staphylococcus aureus –bakteeri (MRSA) on yleistynyt eläimillä. Ruotsissa todettiin kahdella koiralla ja niitä hoitaneen eläinsairaalan henkilökunnalla MRSA-bakteeri lokakuussa 2006. Tartuntojen alkuperä jäi epäselväksi, eikä koiranomistajaperheissä todettu MRSA:ta. </div>

Evira seuraa eläinten MRSA-tilannetta
Suomessa on MRSA-löydöksiä todettu hevosilla ja naudoilla. Suomessa ei ole todettu koirilla tai kissoilla MRSA:ta. S. aureus ei ole koirilla tavallinen taudinaiheuttaja, ja sitä todetaan koirilta otetuissa näytteissä vain satunnaisesti. Helsingin yliopistollisessa eläinsairaalassa on todettu syksyllä 2006 ja toukokuussa 2007 hevosilla MRSA-bakteeria, josta eläinsairaala on tiedottanut omilla tiedotteillaan viimeksi toissapäivänä. Lisäksi Suomessa on todettu MRSA:ta 1990-luvulla yhdellä hevosella ja kahdessa nautakarjassa vuosina 2005 ja 2006. Vuonna 2006 Evirassa FINRES-Vet -resistenssin seurantaohjelmaan liittyvässä kartoituksessa ei todettu MRSA:ta naudoilla, ja mainitut löydökset olivat yksittäistapauksia.

Kansanterveyslaitos seuraa ihmisten MRSA-tilannetta
Useat mikrobit aiheuttavat tartuntoja sekä ihmisellä ja eläimillä että näiden välillä, näin myös MRSA. Bakteerin esiintymistä ihmisillä on seurattu Suomessa 1990-luvulta lähtien. Toistaiseksi Kansanterveyslaitoksen tiedossa ei ole yhtään ihmiseltä eläimeen tai eläimestä ihmiseen tapahtunutta MRSA-tartuntaa. MRSA:n yleistyminen eläimissä saattaa kuitenkin luoda uuden mahdollisen tartuntaketjun nykyisten rinnalle. Tämän vuoksi KTL seuraa tilannetta tarkasti. Kaikki ihmisiltä todetut MRSA-löydökset tutkitaan keskitetysti asiantuntijalaboratorioissa ja ilmoitetaan lakisääteisesti Kansanterveyslaitokseen.

MRSA-tartunnat lisääntyivät Suomen sairaaloissa 2000-luvun taitteessa, ja samalla tartunnat yleistyivät pitkäaikaishoitolaitoksissa ja avohoidossa. MRSA-bakteeri on ongelmallinen erityisesti sairaalahoidossa oleville potilaille, vanhuksille ja vastasyntyneille, koska sen aiheuttamien tautien hoito on tavallista vaativampaa.

Suomen MRSA-tilanne on eurooppalaisessa vertailussa kohtuullisen hyvä. Viime vuonna ihmisillä todettiin terveydenhuollossa yhteensä 1 315 uutta MRSA-tapausta, ja tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on Kansanterveyslaitoksen tartuntatautirekisteriin ilmoitettu 388 tapausta. Tämän perusteella laskennallinen ennuste vuodelle 2007 on 1164 tapausta.

MRSA-bakteerit eivät aiheuta infektioita tavallista stafylokokkia herkemmin
Stafylokokkibakteereita on runsaasti jokaisen eläimen ja ihmisen iholla ja limakalvoilla. MRSA-bakteerit eroavat näistä tavallisista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä suhteen. Ne eivät siis aiheuta infektioita eivätkä leviä tavallista stafylokokkia herkemmin. Koska MRSA-bakteeri todetaan laboratoriotestein, on mikrobiologisten näytteiden otto tärkeää. Tärkein keino torjua MRSA-tartuntoja on hyvä käsihygienia erityisesti sairaaloissa. Tämä pätee niin ihmisten kuin ihmisten ja eläintenkin väliseen kanssakäymiseen. Lisäksi antibiootteja tulee käyttää vain, kun lääkäri tai eläinlääkäri on todennut sen tarpeelliseksi. Näin voidaan vähentää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä.

Evira ja Kansanterveyslaitos seuraavat yhteistyössä tilanteen kehittymistä. Maa- ja metsätalousministeriön mikrobilääketyöryhmä alkaa valmistella eläinlääkäreille suunnattua MRSA-ohjeistusta.

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Osastonjohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, 02077 24400, 050 382 7996, tuula.honkanen-buzalskiat-merkki.gifevira.fi
Eläinlääkäri Anna-Liisa Myllyniemi, 02077 24451, anna-liisa.myllyniemiat-merkki.gifevira.fi

Kansanterveyslaitos
Ylilääkäri Jaana Vuopio-Varkila, 040- 7185343, jaana.vuopioat-merkki.gifktl.fi
Tartuntatautilääkäri Petrus Säilä, 09- 4744 8557, petrus.sailaat-merkki.gifkt.fi

Lisätietoa MRSA:sta ja sen torjunnasta:

Valtakunnallinen MRSA-ohje vuodelta 2004:
http://www.ktl.fi/attachments/suomi/osastot/infe/julkaisut/mrsa2004.pdf

Tartuntatautirekisteri:
http://www3.ktl.fi/

Tartuntatautirekisterin vuosiraportti 2006:
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/infe/julkaisut/tartuntataudit_suomessa_vuonna_2006/mikrobilaakeresistenssi_2006/

Tietoa MRSA:sta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/mrsa-bakteeri
http://www.ktl.fi/portal/suomi/osastot/bato/yksikot/sairaalabakteerilaboratorio_saba/mrsa__metisilliiniresistentti_staphylococcus_aureus_/

Yliopistollisen eläinsairaalan tiedote 30.5.2007, MRSA-bakteerilöydös Yliopistollisen eläinsairaalan hevossairaalassa:
http://savotta.helsinki.fi/halvi/tiedotus/lehti.nsf/e1e392ad852e72f5c225680000404fa8/186bbd2192c9f163c22572eb0045d0e4?OpenDocument

 

 

Aihealueet: