Eläinten lääkitsemistä koskevat säännökset uudistuivat

14.1.2009

<div>Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut eläinten lääkitsemistä koskevat asetukset. Uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2009 alussa. Asetuksilla on saatettu säännökset ajan tasalle muuttuneen EY-lainsäädännön sekä kansallisten tarpeiden osalta. Lisäksi asetuksia on selkeytetty toimijoiden kannalta sijoittamalla eri asioita koskevat säännökset omiin asetuksiinsa.</div>

Keskeisimmät muutokset koskevat muun muassa eläinlääkärin oikeutta luovuttaa lääkkeitä, terveydenhuoltosopimusten puitteissa tulevien tautitapausten varalle luovutettujen lääkkeiden raportointia, mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille sekä eläinlääkärien lääkekirjanpitoa.

Lisätietoa ja ohjeistusta uudistuneesta eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädännöstä Eviran internetsivulla:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Lääkitseminen > Uutta lainsäädännössä

Uudistuneet asetukset:
maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille (847/2008)

maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (6/EEO/2008) (pdf, 53 kt)

maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008) (pdf, 80 kt)

maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien lääkekirjanpidosta (8/EEO/2008) (pdf, 19 kt)

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224


 

Aihealueet: