Eläinten siirtoilmoitusten määrää kohtuullisemmaksi

10.6.2008

<div>Evira on 10.6.2008 antanut uuden ohjeen er&auml;iden el&auml;inrekisterien pitopaikkatietojen muuttamismenettelyst&auml;. Uudella ohjeella pyrit&auml;&auml;n selkiytt&auml;m&auml;&auml;n pitopaikkojen rekister&ouml;imismenettely&auml; nykyisest&auml;. </div>

Eläinten siirroista pitopaikasta toiseen on tehtävä siirtoilmoitukset keskusrekisteriin (nautarekisteri, lammas- ja vuohirekisteri tai sikarekisteri) viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumasta. Siirtoilmoitusten tavoitteena on huolehtia eläinten jäljitettävyydestä mahdollisen tautitilanteen selvityksissä. Pitopaikkojen lukuisuus on kuitenkin aiheuttanut joillekin eläintenpitäjille suhteettomasti töitä.

Nykyistä siirtoilmoitusmenettelyä on mahdollista yksinkertaistaa yhdistämällä pitopaikkoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tämä vähentäisi pitopaikkojen välisistä siirroista tehtävien ilmoitusten määrää.

Evira on aikaisemmin ohjeistanut kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia eläintenpitäjärekisteri- ja pitopaikkarekisterisovelluksen käytöstä (Käyttäjän ohje 14.5.2008). Eläinten pitopaikkoja koskevat rekisteröinnit ja rekisteröintejä koskevat muutokset on ko. ohjeen mukaan tehtävä Eviran lomakkeella ’Eläinten pitopaikat, rekisteröinti-/muutosilmoitus’. Lomakkeen täyttöohjeessa on määritelty, miten tehdään ilmoitus uudesta pitopaikasta, ensisijaisista pitopaikoista, pitopaikan muista paikoista sekä muutoksista pitopaikkoja koskevissa tiedoissa.

Rekisterisovelluksen käyttöohje jää yhä voimaan. Evira on päivittänyt ohjeeseen liittyvää pitopaikkalomakkeen rekisteröinti-/muutosilmoituksen täyttöohjetta. Uusi täyttöohje on rekisterisovelluksen käyttöohjeen sähköisen version liitteenä Eviran internetsivuilla 11.6.2008 alkaen. Vanhaa täyttöohjetta ei tämän jälkeen enää tule käyttää.

Lomake ja täyttöohje löytyvät Eviran internetsivuilta:
 http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/lomakkeet/

Eviran ohje eräiden eläinrekisterien pitopaikkatietojen muuttamismenettelystä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/merkitseminen_ja_rekister__inti/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Matleena Haapa, p. 020 77 24211
ylitarkastaja Jessica Löfgren-Eriksson p. 020 77 24214

Aihealueet: