Eläintenpitokieltorekisteri avautuu kesäkuussa

31.5.2011

<p>Eläintenpitokiellon noudattamisen valvonnasta huolehtivien viranomaisten työ helpottuu kesäkuussa, kun eläintenpitokieltorekisteri otetaan käyttöön. Eläinsuojelulain mukaisille viranomaisille tulee pääsy rekisteriin tallennettuihin tietoihin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tietojärjestelmän kautta.</p>

Eläintenpitokieltorekisteri on Oikeusrekisterikeskuksen omistama ja ylläpitämä rekisteri, joka sisältää tiedot tuomioistuinten määräämistä eläintenpitokielloista. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja rekisteriotteella, sekä laissa erikseen mainituille viranomaisille myös teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisteriin tallennetaan eläintenpitokieltoon määrätyn henkilön nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä yksilöidyt tiedot tuomioistuimen ratkaisusta, kuten eläintenpitokiellon sisältö ja kesto. Rekisterissä on tiedot voimassaolevista eläintenpitokielloista. Tiedot päättyneistä kielloista siirretään Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämään arkistohakemistoon, josta tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille viiden vuoden ajan eläintenpitokiellon päättymisestä.

Eläintenpitokieltorekisteristä yhteys Eviran tietojärjestelmään

Eläinsuojelulain mukaisilla viranomaisilla on pääsy eläintenpitokieltorekisterin tietoihin Eviran tietojärjestelmän kautta. Eviran tietojärjestelmän kautta rekisterin tietoja voivat lukea kuntien virkaeläinlääkärit, eli kunnaneläinlääkärit ja erityisesti valvontaan keskittyvät kuntien valvontaeläinlääkärit, sekä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Tietoihin on pääsy myös rajaeläinlääkäreillä sekä teurastamojen tarkastuseläinlääkäreillä, samoin kuin kuntien terveydensuojeluvalvontaa hoitavilla viranhaltijoilla eli terveystarkastajilla. Lukuoikeus on myös maa- ja metsätalousministeriöllä sekä Eviralla.

Useat viranomaiset hyödyntävät eläintenpitokieltorekisterin tietoja

Eläintenpitokieltorekisteristä on yhteys myös Maaseutuvirasto Mavin ylläpitämään sovellukseen, jonka kautta tietoja voidaan käyttää maatalous-, elintarvike- ja maaseutuelinkeinohallinnon tehtävien hoitoa varten. Useimpia maataloustukia ei makseta eläinsuojelurikokseen syyllistyneelle eläintenpitokiellon aikana.

Eläintenpitokieltorekisteriin on pääsy myös poliisilla, tullilla, rajavartiolaitoksella, yleisellä syyttäjällä sekä yleisellä tuomioistuimella omien järjestelmiensä kautta.

Laki eläintenpitokieltorekisteristä (Finlex)
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta (eläintenpitokielto ja eläinsuojelurikokseen liittyvä menettämisseuraamus) (Finlex)
Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)
Oikeusrekisterikeskus

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 4893355
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404

Aihealueet: