Elävien rapujen toimittaminen keitettäväksi Suomeen toisesta EU-jäsenmaasta sekä maista joiden kohdalla sovelletaan sisämarkkinakaupan sääntöjä

12.7.2007

Elävät ravut, jotka toimitetaan Suomeen toisesta jäsenmaasta, kuuluvat ensisaapumis-toiminnan piiriin. EU:lla on eräiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sopimuksia, joiden perusteella niiden välisessä eläimistä saatavien elintarvikkeiden kaupassa sovelletaan sisämarkkinakauppasääntöjä. Näistä maista Suomeen tuotavat eläimistä saatavat elintarvikkeet, esimerkiksi ravut, kuuluvat siten ensisaapumistoiminnan piiriin.

Tuotaessa sisämarkkinakaupassa Suomeen eläimistä saatavia elintarvikkeita, esimerkiksi rapuja, tulee toimijan rekisteröityä ensisaapumistoimijaksi Eviraan. Rekisteröityminen tehdään Tuonti- ja markkinavalvontayksikön ensisaapumisvalvontaan. Rekisteröinnissä täytettävä lomake löytyy:

Ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta (doc, 131 kt)

Ilmoitus sekä ensisaapumistoimintaa koskeva omavalvontasuunnitelma lähetetään osoitteeseen:

ensisaapumisvalvonta@evira.fi  

tai

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Ensisaapumisvalvonta
Mustialankatu 3
00790 Helsinki

Tuotaessa sisämarkkinakaupassa Suomeen eläimistä saatavia elintarvikkeita (esimerkiksi rapuja) on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön antamaa asetusta ensisaapumistoiminnasta (118/2006). Tämä asetus sekä muuta ensisaapumistoimintaan liittyvää lainsäädäntöä löytyy osoitteessa:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ensisaapumisvalvonta/lainsaadanto/ Eviran laatimat ensisaapumistoiminnan ohjeet toimijoille löytyvät osoitteessa:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ensisaapumisvalvonta/ensisaapumistoimijoille/ Sisämarkkinakaupassa Suomeen keitettäväksi toimitettavat elävät ravut on joko keitettävä ensisaapumispaikassa tai toimitettava ensisaapumispaikasta keitettäväksi hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon (esimerkiksi kala-alan laitos tai ravintola).
Keitettäväksi tuotuja rapuja ei saa Suomessa markkinoida edelleen elävinä kuluttajille ja rapujen pääsy luonnonvesiin on estettävä.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Joni Haapanen, puh. 020 77 24243, joni.haapanen evira.fi
Ylitarkastaja Britta Wiander, puh. 020 77 25381, britta.wiander evira.fi (10.8. alkaen)

Aihealueet: