Elintarvikehygienia uudeksi valinnaisaineeksi kouluihin

19.8.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on ollut mukana Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Hygieniapassi-hankkeessa, jonka tuloksena on tänään julkaistu hygieniaosaamisen verkkoaineisto. Aineiston pohjalta opettajat voivat opettaa elintarvikehygieniaa osana peruskoulun ja lukion valinnaista opetusta. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa Eviran virallinen hygieniaosaamistesti osana kurssia.</div>

Verkko-opetusmateriaalit on tehty erityisesti nuoria opiskelijoita puhuttelevaksi ja innostavaksi kokonaisuudeksi. Myös opettajille on tehty oma opas aiheen opetukseen. Oppilailla on mahdollisuus suorittaa Eviran virallinen hygieniaosaamistesti osana kurssia ja saada näin oikea hygieniaosaamistodistus esimerkiksi kesätöiden hakemista helpottamaan. Hygieniaosaamistestin järjestäminen osana kurssia edellyttää sitä, että joko kurssin opettaja on Eviran hyväksymä hygieniaosaamistestaaja tai että koulu järjestää testiä varten paikalle Eviran hyväksymän hygieniaosaamistestaajan. Kurssin läpäiseminen ei kuitenkaan edellytä hygieniaosaamistestin suorittamista.

Elintarvikehygienian osaamisen ottaminen mukaan koulujen valinnaisopetukseen tutustuttaa oppilaat elintarvikkeiden turvalliseen käsittelyyn ja tuo elintarvikealan lähemmäksi oppilaan arkea muun muassa yritysvierailujen avulla. Aihe on helposti integroitavissa koulujen opetuksessa kotitalouteen, terveystietoon ja biologiaan.

Sitran Elintarvike- ja ravitsemus -ohjelman Hygieniapassi-hankkeen tavoitteena on edistää elintarvikehygienian osaamista erityisesti peruskoulun 9-luokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa, sekä parantaa oppilaiden tietoisuutta elintarvikealan toiminnasta ja alan yrityksistä.

Hankkeessa ovat mukana myös Opetushallitus, Kotitalousopettajien liitto, Elintarviketeollisuusliitto ja Finfood.

Elintarvikehygienia hallintaan jo peruskoulussa: http://www.sitra.fi/fi
Kurssimateriaali internetissä: www.lupakokata.fi

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ville Kekkonen, p. 020 77 24320


Aihealueet: