Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma on valmistunut

28.6.2007

Euroopan Yhteisöjen (EY) valvonta-asetuksen 882/2004 mukaan kunkin jäsenvaltion on laadittava kokonaisvaltainen monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmalla varmistetaan rehuja ja elintarvikkeita sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön toteutuksen virallinen valvonta vuosina 2007 - 2011. Valvontasuunnitelma kattaa myös muun Eviran toimialaan kuuluvan valvonnan keskus-, alue- ja paikallishallinnon tasoilla. Kansallinen valvontasuunnitelma antaa kokonaiskuvan toimialueen kansallisesta valvontajärjestelmästä ja määrittelee valvonnan tärkeimmät strategiset tavoitteet, linjaukset ja painopisteet viisivuotiselle suunnitelmakaudelle.

Valvontasuunnitelma löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_495.pdf

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juha Kieksi gsm 040 849 8316
laatupäällikkö Pirjo Neuvo, p. 020 77 25205

Aihealueet: