Elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille toimittavien yritysten ilmoitettava toiminnastaan

25.11.2010

<p>Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita kutsutaan jäljempänä kontaktimateriaaleiksi. Kontaktimateriaaleja markkinoille toimittavien yritysten on ilmoitettava toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 30.8.2011 mennessä. Ilmoitusmenettelyllä halutaan varmistaa kontaktimateriaalien turvallisuuden valvontaa.</p>

Ilmoitus tehdään kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta saatavalla lomakkeella Elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot ovat toimijoiden saatavilla Eviran internet –sivuilta osoitteesta:
Evira.fi > Yhteystiedot > Kenen puoleen kääntyä? > Elintarvikkeet.  Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on ilmoitus lähetettävä kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Laaja ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia kontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat sekä kontaktimateriaalien sisämarkkinatuontia EU-alueelta tai tuontia EU-alueen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitusvelvollisuus ei koske vähittäismyyjiä.

Ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen avulla kaikenlaiset kontaktimateriaalialan toiminnanharjoittajat ovat viranomaisen tiedossa yhdenvertaisesti. Rekisteröinti auttaa viranomaista valvonnan kohdentamisessa sekä mahdollistaa tehokkaamman tiedonvälityksen toimijoille. Elintarvikelain muutos tuli voimaan 1.9.2010. Viranomaisen on merkittävä toimijat valvontakohderekisteriinsä.

Yrityksillä vastuu turvallisuudesta
Vastuu kontaktimateriaalien turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on aina alan toimijoilla itsellään. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä tai laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Viranomainen valvoo vaatimustenmukaisuuden toteutumista toimijan omavalvontasuunnitelman kattavuuden, riittävyyden ja laadunvarmistusmenettelyjen sekä dokumentoinnin toteutumisen avulla. Evira on antanut ohjeet kontaktimateriaalitoimintojen valvonnasta ja laatinut valvontaohjeet lomakkeineen viranomaisten käyttöön. Ohjeista on hyötyä myös alan toimijoille niiden laatiessa omavalvonta- tai laadunhallintajärjestelmää.

Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja –välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Lisää aiheesta palvelussamme
Ohje kunnallisille elintarvikevalvontaviranomaisille:
 ”Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus valvontaviranomaiselle toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta”
Evira.fi > Lomakkeet ja ohjeet > Elintarvikkeet > Kontaktimateriaalit

Ohjeita kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta sekä valmistajien omavalvonnasta:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Kontaktimateriaalit

Elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot:
Evira.fi > Yhteystiedot > Kenen puoleen kääntyä? > Elintarvikkeet

Lisätietoja
Ylitarkastaja Pirkko Kostamo, Evira, p. 050 386 8436

Aihealueet: